Všechny dražby > Nemovitosti > Stavby > kraj Jihomoravský > Podíl 1/2 na domě v obci Hrušovany, okres Znojmo

Podíl 1/2 na domě v obci Hrušovany, okres Znojmo

375 000,-
Vyvolávací cena
750 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

6.2.2019 v 12:30 Vydražená
Dražební jednání se koná prostřednictvím el. systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX995/08
Dražební vyhláška: dv8.pdf
Znalecký posudek: zp7.pdf
Dražba: dv-puvodni.pdf
Dražební jistota: 37 000,- Kč

1/2 fotek

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
+420774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Podíl 1/2 na domě v obci Hrušovany, okres Znojmo

Dům
Řadový dům č.p. 672 stojí na pozemku parc. č. St. 306  o výměře 400 m2 v kat. úz. Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo. Dům se nachází v okrajové části zastavěného území obce Hrušovany nad Jevišovkou. Dům je krajní v řadové zástavbě, stojí na rovinném pozemku, nad úrovní
komunikace, je nepodsklepen, jednopodlažní s půdními prostory, situován na hranici pozemku,
přístupný z jihu po zpevněné místní komunikaci a ze severu přes uzavřený dvůr. V obci veškeré IS. Na domě byla započata rekonstrukce.
V západní části na dům navazuje pravděpodobně garáž, ve východní části severní strany na dům
přiléhá vedlejší stavba užívaná k hospodářským účelům. Nemovitost je v zanedbaném stavu se zhoršeným stavebnětechnickým stavem.
Garáž
Garáž stojící na pozemku parc.č. St. 306, kat. úz. Hrušovany nad Jevišovkou, okr. Znojmo. Garáž východní částí navazuje na oceňovaný dům č.p. 672, západní části sousedí s nemovitostí jiného vlastníka. Garáž pravděpodobně není provozně propojena s oceňovaným domem a napojena na elekro rozvod.

Předmětem dražebního jednání je spoluvlastnický podíl o velikosti ½.


Podobné dražby


Podíl 1/6 bydlení v Ústí nad Labem

kraj Ústecký

163 333,-

Nařízená 12.8.2020 v 10:00


Podíl 1/2 rodinného domu v obci Kolinec, okres Klatovy

kraj Plzeňský

230 000,-

Nařízená 12.8.2020 v 11:30


Podíl 1/2 rodinného domu v obci Kladky, okres Prostějov

kraj Olomoucký

31 200,-

Nařízená 12.8.2020 v 13:00


Rodinný dům bez č.p. v obci Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice

kraj Ústecký

768 255,-

Nařízená 26.8.2020 v 10:00