Všechny dražby > Nemovitosti > Pozemky > kraj Královéhradecký > 2x Podíl 1/3 orné půdy, obec Ostroměř, okres Jičín

2x Podíl 1/3 orné půdy, obec Ostroměř, okres Jičín

18 667,-
Vyvolávací cena
28 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

11.10.2023 v 10:30
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX 3720/20
Dražební vyhláška: dv6.pdf
Znalecký posudek: zp7.pdf
Ostatní písemnosti:
CUP3233-EX 372020…
Dražební jistota: 3 000,- Kč

1/3 fotek

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

2x Podíl 1/3 orné půdy, obec Ostroměř, okres Jičín

2x spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 ve vlastnictví povinného, na nemovitých věcech:

Zahájení elektronické dražby: dne 11.10.2023 v 10:30 hod.

2x Podíl 1/3 orné půdy, obec Ostroměř, okres Jičín

Jedná se o pozemek parc. č. 101/34 a 101/97 na LV 184 a LV 417 o celkové výměře podílu 1/3 804 m2.

Oceňovaný pozemek je užívaný jako zemědělská plocha. Dle územního plánu je pozemek regulován jako zemědělská půda.

Sklon pozemku je mírně svažitý. Pozemek není oplocený. Je bez porostů.

Přístup je řešen přes soukromý pozemek jiného subjektu, věcné břemeno přístupu ve prospěch majitele oceňovaného majetku není zřízeno. Pozemek leží ve větším půdním celku JZ od Ostroměře, východně od silnice do Domoslavic.


Podobné dražby


Pozemky v obci Sloveč, okres Nymburk, katastrální území Kamilov

kraj Středočeský

666 667,-

Nařízená 11.10.2023 v 11:00


Podíl 1/12 pozemky, obec Šárovcova Lhota, okres Jičín

kraj Královéhradecký

25 067,-

Nařízená 18.10.2023 v 10:00


Podíl 1/2 orné půdy, obec Hradec Králové, Kat. území: Plačice

kraj Královéhradecký

57 600,-

Nařízená 25.10.2023 v 10:00


Podíl 1/10 trvalého travního porostu ve Vsetíně

kraj Zlínský

2 793,-

Nařízená 1.11.2023 v 10:00