Všechny dražby > Nemovitosti > Stavby > kraj Hlavní město Praha > 2x Rodinný dům v katastrálním území Cholupice, okres Praha

2x Rodinný dům v katastrálním území Cholupice, okres Praha

3 774 667,-
Vyvolávací cena
5 662 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

18.11.2020 v 12:30
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX 1334/20
Dražební vyhláška: dv9.pdf
Znalecký posudek: zp8.pdf
Dražební jistota: 300 000,- Kč

1/2 fotek

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

2x Rodinný dům v katastrálním území Cholupice, okres Praha

124 EX 1334/20

Katastrální území Cholupice, okres Hlavní město Praha, obec Toužetín

Nejnižší podání:cc,- Kč, odhadní cena: 5.662.000,- Kč, dražební jistota: 300.000,-Kč

Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz.

Zahájení elektronické dražby: dne 18.11.2020 v 12:30 hodin

2x Rodinný dům v katastrálním území Cholupice,okres Praha

Oceňované nemovité věci se nachází v okrese Hlavní město Praha, v obci Praha, k.ú. Cholupice.

Rodinný dům č.p. 20, součást pozemku parc.č. 56 se nachází při ul. Ražická, poblíž zastávky bus „Cholupické náměstí“.

1) Pozemky:

Výčet pozemků na LV č. 501:

Parc.č. 56 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 312 m2

Parc.č. 413 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 87 m2

Parc.č. 414 ovocný sad o výměře 4 889 m2

Parc.č. 412/2 trvalý travní porost o výměře 5 982 m2

Pozemek parc.č. 56 je v jednotném funkčním celku se stavbou rodinného domu č.p. 20, součástmi a příslušenstvím. Pozemek je rovinatý a nachází se na něm rodinný dům, trvalé porosty a venkovní úpravy.

Pozemky parc.č. 413 a 414 jsou v jednotném funkčním celku se stavbou rodinného domu č.p. 101. Pozemky jsou rovinaté a nachází se na nich rodinný dům, vedlejší stavba, trvalé porosty a venkovní úpravy. Celková výměra pozemků ve funkčním celku činí 4 976 m2.

2) stavby:

- Rodinný dům č.p. 20, jež je součástí pozemku parc.č. 56

Oceňovaný rodinný dům je řadový krajní, zřejmě nepodsklepený, s jedním NP a půdou pod sedlovou střechou, s navazující garáží. Svislé obvodové konstrukce jsou kombinované - kamenné a cihelné. Střecha je sedlová se střešní krytinou z tašek. Klempířské konstrukce jsou provedeny. Fasádní omítky jsou vápenné, z větší části opadané. Okna jsou jednoduchá.

Objekt je napojen na přípojky inženýrských sítí a to zřejmě na elektřinu a vodu. Ostatní sítě nebylo možno zjistit.

Zastavěná plocha objektu činí cca 150 m2. Výměru obytné části domu znalec odhaduje na cca 80 m2.


Podobné dražby


Rodinný dům bez č.p. v obci Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice

kraj Ústecký

768 255,-

Nařízená 29.10.2020 v 10:00


Podíl 1/56 bydlení v obci Zlonice, okres Kladno

kraj Středočeský

16 000,-

Nařízená 4.11.2020 v 10:30


podíl 1/8 na RD v obci Martiněves, okres Litoměřice

kraj Ústecký

19 500,-

Nařízená 4.11.2020 v 11:00


Rodinný dům v obci Nýřany, okres Plzeň-sever

kraj Plzeňský

1 993 333,-

Nařízená 4.11.2020 v 11:30