Všechny dražby > Nemovitosti > Stavby > kraj Jihočeský > Chata v obci Křemže, okres Český Krumlov

Chata v obci Křemže, okres Český Krumlov

116 667,-
Vyvolávací cena
175 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

29.1.2020 v 13:00
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX11299/10
Dražební vyhláška: dv7.pdf
Znalecký posudek: zp8.pdf
Dražební jistota: 11 000,- Kč

1/2 fotek

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Chata v obci Křemže, okres Český Krumlov

Oceňovaný pozemek parc.č. 949/1 o výměře 20 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Součástí pozemku je stavba č. e. 5, stavba pro rodinnou rekreaci.

Povinný se přes písemnou výzvu místního šetření nezúčastnil a nebyla umožněna prohlídka oceňované nemovitosti. Byla provedena pouze venkovní obhlídka a veškeré informace byly získány z veřejné dostupných zdrojů. Některé prvky, zejména vnitřní vybavení objektu nebyly zjištěny, pro potřebu tohoto znaleckého posudku jsou uvažovány jako standardní, jejich stáří, stav a další životnost je odhadnuta odborným odhadem zpracovatele. Stavba je bez viditelných statických poruch a jejich stavebně technický stav odpovídá stáří, technologickým postupům výstavby a použitým materiálům.

Oceňovaný rekreační objekt je samostatnou stavbou a má jedno nadzemní podlaží. Stavba nemá podsklepení, není zde půda a je zde vybudováno obytné podkroví. Odhadem byl objekt postaven v roce 1975.


Podobné dražby


Rodinný dům se zahradou v obci Jalubí, Uherské Hradiště

kraj Zlínský

152 667,-

Nařízená 29.1.2020 v 10:30


Podíl 1/2 rodinného domu v obci Vidim, Mělník

kraj Středočeský

266 667,-

Nařízená 29.1.2020 v 11:00


Podíl 1/3 rodinného domu v obci Bohumín, okres Karviná

kraj Moravskoslezský

146 667,-

Nařízená 29.1.2020 v 12:30


Podíl 1/2 rodinného domu v obci Kladky, okres Prostějov

kraj Olomoucký

69 333,-

Nařízená 5.2.2020 v 10:00