Všechny dražby > Movité věci > Ostatní > Dražba hospodářských zvířat

Dražba hospodářských zvířat

3 560,-
Vyvolávací cena
10 680,-
Odhadní cena

Dražební jednání

16.1.2019 v 11:00 Vydražená
na pozemku parc. č. 27/11, orná půda, v katastrálním území Píšťany, zapsaném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 452.

Spisová značka: 124 EX 2691/18
Dražební vyhláška: dv7.pdf
Znalecký posudek:

1/6 fotek

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Dražba hospodářských zvířat

Jednotlivé položky budou draženy samostatně !!!

Předmětem dražby budou následující věci:

1. 1ks prase vietnamské (dospělé) 

- cena rozhodná: 1.500,-

- nejnižší podání: 500,-Kč

2. 1ks prase vietnamské (dospělé) 

- cena rozhodná: 1.500,-

- nejnižší podání: 500,-Kč

3. 1ks prase vietnamské (sele)

- cena rozhodná: 900,-

-nejnižší podání: 300,-Kč

4. 1ks prase vietnamské (sele)

- cena rozhodná: 900,-

-nejnižší podání: 300,-Kč

5. 1ks prase vietnamské (sele)

- cena rozhodná: 900,-

-nejnižší podání: 300,-Kč

6. 1ks prase vietnamské (sele)

- cena rozhodná: 900,-

- nejnižší podání: 300,-Kč

7. 2ks kachna pižmová

- cena rozhodná: 600,-

-nejnižší podání: 200,-Kč

8. 5ks husa pomořanská

- cena rozhodná: 3.000,-

-nejnižší podání: 1.000,-Kč

9. 2ks kur domácí (slepice)

- cena rozhodná: 180,-

-nejnižší podání: 60,-Kč

10.  1ks kur domácí kohout)

- cena rozhodná: 300,-Kč

-nejnižší podání: 100,-Kč


Podobné dražby


Dražba LCD TV Gogen+STB Thomson THT 712+X-BOX 360


2 200,-

Nařízená 5.8.2020 v 8:30


Dražba LCD TV HITACHI + Sony Playstation 3


2 025,-

Nařízená 5.8.2020 v 9:00


Jednotlivé movité věci - truhlářské vybavení


30 000,-

Plánovaná 1.1.2030 v 0:00