Všechny dražby > Nemovitosti > Pozemky > kraj Jihočeský > Pozemky na LV 485, v obci Protivín, okres Písek

Pozemky na LV 485, v obci Protivín, okres Písek

800 000,-
Vyvolávací cena
1 200 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

21.11.2018 v 10:00
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX2090/18
Dražební vyhláška: dv19.pdf
Znalecký posudek: zp-485.pdf
Dražební jistota: 80 000,- Kč

1/3 fotek

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Pozemky na LV 485, v obci Protivín, okres Písek

Pozemky

Pozemky parc. č. 1049/32, 1067/4, 1080/2, 1084/1, 1084/4, 1084/5,1085/2, 1085/3, 1090/7 v katastrálním území a obci Krč u Protivína, okres Písek.

Soubor pozemků má celkovou výměru 27 084 m2. Dle KN se jedná o druh pozemku trvalý travní porost (parc. č. 1049/32, 1080/2) – pozemky součástí zemědělského půdního fondu, lesní pozemek (parc. č. 1067/4) – pozemek určený k plnění funkcí lesa, ostatní plocha se způsobem využití neplodná půda (parc. č. 1084/1, 1084/5, 1085/2, 1085/3), vodní plocha se způsobem využití koryto vodního toku umělé (parc. č. 1084/4) a vodní plocha se způsobem využití rybník (parc. č. 1090/7) – součástí menšího chráněného území, památkově chráněné území. Pozemky se nacházejí mezi rybníky Na Rejčových a Čejka, v okolí potoka Divišovka. Pozemky nejsou napojeny na žádné inženýrské sítě.

Podobné dražby


Podíl 1/3 na pozemcích v obci Radovesnice II, okres Kolín

kraj Středočeský

9 975,-

Nařízená 24.10.2018 v 10:00


Podíl 1/2 na pozemku v Pardubicích

kraj Pardubický

210 050,-

Nařízená 31.10.2018 v 10:00


Podíl 2/5 na pozemcích v obci Hrušovany pod Jevišovkou, okr. Znojmo

kraj Jihomoravský

28 000,-

Nařízená 31.10.2018 v 10:30


Podíl 1/8 na pozemcích v obci Medlov, okres Olomouc

kraj Olomoucký

40 000,-

Nařízená 31.10.2018 v 13:30