Všechny dražby > Nemovitosti > Pozemky > kraj Středočeský > Podíl 1/12 rodinného domu v obci Říčany, okres Praha-východ

Podíl 1/12 rodinného domu v obci Říčany, okres Praha-východ

176 667,-
Vyvolávací cena
265 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

4.8.2021 v 11:00
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX 3520/20
Dražební vyhláška: dv5.pdf
Znalecký posudek: zp5.pdf
Dražební jistota: 18 000,- Kč

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Podíl 1/12 rodinného domu v obci Říčany, okres Praha-východ

Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 ve vlastnictví povinného

Podíl 1/12 rodinného domu v obci Říčany, okres Praha-východ

Prohlídka a zaměření nemovitých věcí byly provedeny dne 30.10.2020 za přítomnosti pracovníka znaleckého ústavu Ing. Radka Mikuláše a podílového vlastníka předmětu ocenění,

který neumožnil prohlídku nemovitých věcí.

Povinná se přes písemnou výzvu místního šetření nezúčastnila. Pro potřeby tohoto znaleckého posudku bylo provedeno ohledání a zaměření nemovitých věcí zvenčí. Informace, týkající se některých prvků vnitřního vybavení, jejich stavebně technického stavu a jejich rekonstrukcí byly z části sděleny spoluvlastníkem objektu pouze ústně.

Některé prvky zejména vnitřního vybavení objektu nebyly zjištěny, pro potřeby tohoto

znaleckého posudku jsou uvažovány jako standardní, jejich stav, stáří a další životnost je

odhadnuta odborným odhadem zpracovatele.

Jedná se o přízemní, zřejmě nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami a taškou betonovou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Říčany, místní části Jažlovice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Jažlůvská 20, Jažlovice, 251 01 Říčany. Parkování je možné na vlastním pozemku.

Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 302 - ostatní plocha a pozemku p.č. 295/5 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany.


Podobné dražby


Podíl 2/5 na pozemcích v obci Hoštka, okres Litoměřice

kraj Ústecký

35 000,-

Nařízená 28.7.2021 v 11:00


Podíl 1/6 pozemků v obci Horní Bečva, okres Vsetín

kraj Zlínský

106 667,-

Nařízená 4.8.2021 v 11:30


Pozemky v obci Milonice, okres Vyškov

kraj Jihomoravský

1 026 400,-

Nařízená 18.8.2021 v 11:30


Podíl 1/2 pozemků v obci Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

kraj Vysočina

40 667,-

Nařízená 1.9.2021 v 10:00