Všechny dražby > Nemovitosti > Pozemky > kraj Středočeský > Podíl 1/16 a 1/80 na pozemcích v obci Milčice, okres Nymburk

Podíl 1/16 a 1/80 na pozemcích v obci Milčice, okres Nymburk

125 000,-
Vyvolávací cena
250 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

12.5.2021 v 11:00
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX12067/10_02
Dražební vyhláška: dv5.pdf
Znalecký posudek: zp5.pdf
Rozhodnutí: 2ddj.pdf
Dražba: 8ddj.pdf
Dražební jistota: 15 000,- Kč

1/2 fotek

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Podíl 1/16 a 1/80 na pozemcích v obci Milčice, okres Nymburk

Předmětem dražebního jednání je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16 a 1/80

Stanovení obvyklé ceny spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/16 na pozemcích

parc. č. 2554/24, 2554/25, 2556/24, 2556/25, 2556/31 a id. 1/80 na pozemcích

parc. č. 2554/26, 2555/3, 2556/26 nacházejících se v obci Sadská, okres Nymburk.

Oceňované pozemky parc. č. 2554/24, 2554/25, 2556/24, 2556/25, 2556/31, 2554/26 a 2556/26 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná půda. Pozemek parc. č. 2555/3 je v katastru nemovitostí veden jako lesní pozemek. Celková plocha pozemků činí 6.088 m2. Územní plán stanoví, že plocha pozemků je regulována jako plocha bydlení - individuální městské s výjimkou části pozemku parc. č. 2556/31, která je regulována jako plocha smíšená - obytná městská a jako veřejná prostranství s převahou ozelenění.

Pozemky parc. č. 2556/24, 2556/25, 2554/24, 2554/25, 2555/3, 2556/26 a část pozemku parc. č. 2554/26 se nachází v pásmu 50 m od okraje lesa. Přes pozemky parc. č. 2554/26 a 2556/31 vede nadzemní vedení VN.

Pozemky jsou rovinaté a bez oplocení. Na části pozemků rostou listnaté stromy a keře, část pozemků je bez porostů. Přístup k pozemkům je přes soukromé pozemky cizích subjektů - věcné břemeno ve prospěch majitelů oceňovaných pozemků není zřízeno.

Pozemky jsou umístěny na jižním okraji obce a charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti.


Podobné dražby


Garáž bez č.p. v obci Bílý Potok, okres Liberec

kraj Liberecký

55 500,-

Nařízená 21.4.2021 v 10:00


Podíl 1/27 na pozemcích v obci Žiželice, okres Kolín

kraj Středočeský

14 000,-

Nařízená 21.4.2021 v 10:30


Podíl 1/4 lesního pozemku v Brně - kú, Bystrc, okres Brno-město

kraj Jihomoravský

13 200,-

Nařízená 28.4.2021 v 11:00


Podíl 1/2 na pozemku v Pardubicích

kraj Pardubický

210 050,-

Nařízená 5.5.2021 v 10:00