Všechny dražby > Nemovitosti > Stavby > kraj Karlovarský > Podíl 1/2 bydlení v obci Ostrov, okres Karlovy Vary

Podíl 1/2 bydlení v obci Ostrov, okres Karlovy Vary

851 333,-
Vyvolávací cena
1 277 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

30.6.2021 v 11:00
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX 6317/14
Dražební vyhláška: dv2.pdf
Znalecký posudek: zp2.pdf
Dražební jistota: 85 000,- Kč

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Podíl 1/2 bydlení v obci Ostrov, okres Karlovy Vary

Spoluvlastnický podíl o velikosti ½ ve vlastnictví povinného

Předmětem ocenění je 1/2 nemovitosti - pozemek parc. č. St. 25 jehož součástí je stavba: Dolní Žd'ár, č.p. 19, bydlení, a pozemek parc. č. 62, vše se všemi součástmi a příslušenstvím, vše v katastrálním území Dolní Žd'ár u Ostrova, obec Ostrov, okres Karlovy Vary, zapsáno na LV Č. 2406.

Nemovitost - se nachází na okraji zastavěné části města Ostrov, část Dolní Žďár, okr. Karlovy

Vary. Objekt č .p. 19 s příslušenstvím a oceňované pozemky spolu tvoří jednotný funkční celek.

Povinný umožnil vstup do cca 1/2 objektu, kterou užívá. Vstup do zbylé části objektu nebyl

umožněn.

Objekt bydlení č.p. 19 - jedná se o zděný samostatně stojící dům, zřejmě bez podsklepení, se dvěma NP s šikmou sedlovou střechou. Stáří objektu je dle sdělení povinného cca 70 let. Objekt má zastavěnou plochou cca 140m2. Užitná plocha cca 220m2.

Příslušenství objektu tvoří:

- oplocení pozemků, zpevněné plochy, přípojky ing. sítí,

- vedlejší stavba na p. č. St.25, objekt má obdélníkový půdorys se zastavěnou plochou cca

72m2, jedná se o jednopodlažní objekt s šikmou pultovou střechou. Objekt je zakreslen v katastrální

mapě;

- navazující dřevěný přístřešek - tvořený jednoduchou dřevěnou tyčovou konstrukcí se

zastřešením, bez opláštění. Přístřešek navazuje na severní obvodovou st ěnu vedlejší stavby,

zastavěná plocha přístřešku je cca 55rn2.


Podobné dražby


Podíl 1/2 rodinného domu v obci Horní Jiřetín, okres Most

kraj Ústecký

226 667,-

Nařízená 30.6.2021 v 10:00


Podíl 6/7 zem. stav. v obci Křelovice, okres Plzeň-sever

kraj Plzeňský

15 270,-

Nařízená 30.6.2021 v 10:30


Podíl 1/18 bydlení v obci Žabonosy, okres Kolín

kraj Středočeský

20 000,-

Nařízená 8.7.2021 v 10:00


Podíl 1/4 na domě v obci Habartov, okres Sokolov

kraj Karlovarský

145 000,-

Nařízená 8.7.2021 v 10:30