Všechny dražby > Nemovitosti > Stavby > kraj Středočeský > podíl 1/2 na domě a pozemcích v obci Svinařov, okres Kladno

podíl 1/2 na domě a pozemcích v obci Svinařov, okres Kladno

215 000,-
Vyvolávací cena
430 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

1.1.2019 v 0:00
Exekutorský úřad Litoměřice, Masarykova 679/33,
412 01 Litoměřice

Spisová značka: 124 EX12526/10
Dražební vyhláška: usn-odroc..pdf
Znalecký posudek: zp26.pdf
Dražební jistota: 29 000,- Kč

1/2 fotek

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí EÚ Litoměřice
774 646 247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

podíl 1/2 na domě a pozemcích v obci Svinařov, okres Kladno

Rodinný dům č.p. 94
Nemovitost se nachází jižně od zastavěného území Svinařova. Samostatně stojící rodinný dům č.p. 94 je jednopodlažní, nepodsklepený, s půdními prostory. Základy domu jsou kamenné, svislá konstrukce kamenná, zateplená, se štukovou úpravou, stropy dřevěné, krovy dřevěné, střecha sedlová krytá pozinkovanými šablonami ošetřenými nátěrem. Dveře a okna jsou dřevěná, klempířské konstrukce z pozink. plechu. V jihozápadní části domu je dřevěný přístavek, sloužící jako vstupní víceúčelová chodba, v severovýchodní části domu je zděný přístavek, pravděpodobně sloužící ke stejnému účelu.
Přístup k domu je od východu po částečně zpevněné cestě jiného vlastníka. Dům je vystavěn na
mírně svažitém pozemku, napojen na elektrorozvod, obecní vodovod přiveden na hranici pozemku,
voda čerpána ze studny, odpadní vody svedeny do žumpy, vytápění tuhými palivy.
Dle sdělení uživatelky, je dům obýván ve dvou bytových jednotkách a to dva pokoje s chodbou a
jeden pokoj s chodbou.
Pozemky
Pozemky jsou nepravidelných tvarů, bez vyznačených hranic v terénu, mírně svažité, netvoří jeden celek, přístupné od východu přes pozemky jiných vlastníků. Pozemek parc.č. 493/1 je částečně zastavěn rodinným domem a neudržovanými vedlejšími stavbami, oplocen strojovým pletivem na ocelových sloupcích, plechovými šablonami a dřevěnými laťkami. Ostatní pozemky jsou zatravněny, částečně s nálety a vzrostlými stromy, jsou minimálně udržovány, s možností napojení na elektrorozvod a obecní vodovod, v obci také plyn.

rodinný dům č.p. 94 umístěný na pozemku parc. č. 493/1
pozemek parc. č. 493/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 648 m2
pozemek parc. č. 494/15 - ostatní plocha o výměře 1953 m2
pozemek parc. č. 494/30 - ostatní plocha o výměře 171 m2
pozemek parc. č. 494/31 - ostatní plocha o výměře 165 m2

Předmětem dražebního jednání je spoluvlastnický podíl o velikosti ½.

Podobné dražby


Podíl 1/4 rodinného domu v obci Nové Město na Moravě, okres Žďár n.s.

kraj Vysočina

112 667,-

Nařízená 23.9.2020 v 10:00


Rodinný dům v obci Nová Role, okres Karlovy Vary

kraj Karlovarský

600 000,-

Nařízená 23.9.2020 v 10:30


ODROČENO - UHRAZENO - Podíl 1/2 rodinného domu se zahradou v Prostějově

kraj Olomoucký

58 000,-

Nařízená 23.9.2020 v 11:30


Podíl 1/2 na rodinném domě v obci Jamné, okres Jihlava

kraj Vysočina

184 000,-

Nařízená 23.9.2020 v 13:00