Všechny dražby > Nemovitosti > Stavby > kraj Ústecký > podíl 1/2 na RD+kůlna+studna+pozemky v k.ú.Severní, okr.Děčín

podíl 1/2 na RD+kůlna+studna+pozemky v k.ú.Severní, okr.Děčín

576 000,-
Vyvolávací cena
1 152 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

9.1.2030 v 12:30
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX7487/09
Dražební vyhláška: dv4.pdf
Znalecký posudek: zp4.pdf
Dražba: dv-puvodni.pdf
Dražební jistota: 58 000,- Kč

1/2 fotek

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

podíl 1/2 na RD+kůlna+studna+pozemky v k.ú.Severní, okr.Děčín

Rodinný dům
Nemovitost, v KN vedena jako rodinný dům č.p. 165, je umístěna na pozemku parc. č. St. 217 a leží v západní části Severní spadající pod obec Lobendava, okr. Děčín. Přístup k domu je z východu po zpevněné komunikaci. Dům je samostatně stojící, situován do zahrady s odstupem od komunikace. Základy domu jsou kamenné, svislá konstrukce zděná, omítka místy chybějící štuková. Střecha je sedlová, v zadní části protažena do pultové, krytá eternitovými tvarovkami. Dům pravděpodobně není podsklepen, je dvoupodlažní s podkrovím a půdními prostory. Dveře, okna a garážová vrata jsou dřevěná, klempířské konstrukce z místy chybějícího pozink. plechu. Dům je pravděpodobně provozně propojen s garáží, která je jeho součástí. Napojení nemovitosti na IS se nepodařilo zjistit, nemovitost je pravděpodobně možno napojit na elektrorozvod, odpadní vody svedeny do septiku, voda čerpána ze studny za domem.
Místním šetřením bylo zjištěno, že dům je delší dobu neobýván. V zadní části bylo započato
zateplování nemovitosti, které však nebylo dokončeno a v době místního šetření bylo zateplení působení klimatických vlivů poškozeno, k čemuž došlo pravděpodobně nedodržením správných technologických postupů. Na obvodové svislé konstrukci nemovitosti jsou viditelné stopy vlhkosti. Stavebnětechnický stav oceňované nemovitosti je zhoršený.
Dřevěná kůlna
Vedlejší, samostatně stojící, stavba leží v severozápadní části pozemku tvořeného parcelami
parc. č. St. 217 a parc. č. 475. Základy stavby jsou tvořeny kamennými patkami, svislá
konstrukce je jednostranně obíjená dřevěná, ošetřující nátěr je působením klimatických vlivů
minimální. Střecha je pultová, krytá eternitem. Okna, dveře a klempířské konstrukce chybí.
Stavba je v neudržovaném a zanedbaném stavu.
Studna
Na pozemku parc. č. 475 se nachází pravděpodobně kopaná studna. Vzhledem ke stavu rodinného domu se studna pravděpodobně trvale neužívá.
Pozemky
Pozemky se nachází v kat. úz. Severní, obec Lobendava, okres Děčín.Pozemky jsou nepravidelných tvarů, bez vyznačení hranic v terénu. Parcela parc. č. 479/2 je od pozemku tvořeného parcelami parc. č. St. 217 a parc.č. 475 oddělena komunikací č. 267 vedoucí z Lobendavy.
Parcela parc. č. St. 217 o výměře 501 m2 je rovinná, částečně zastavěna rodinným domem a dřevostavbou.
Parcela parc. č. 475 o výměře 375 m2 je rovinná, neudržovaná, zatravněna a sousedí se Severním potokem.
Parcela parc. č. 479/2 o výměře 1196 m2 je svažitá s terénní nerovností, neudržovaná, zarostlá křovím a náletovými dřevinami.

Předmětem dražebního jednání je spoluvlastnický podíl o velikosti ½.


Podobné dražby


Podíl 1/8 na rodinném domě v obci Radonice u Kadaně, okres Chomutov

kraj Ústecký

30 000,-

Nařízená 21.4.2021 v 11:00


Podíl 1/4 na domě v obci Habartov, okres Sokolov

kraj Karlovarský

145 000,-

Nařízená 21.4.2021 v 11:30


Podíl 1/10 na domě v obci Šluknov, okres Děčín

kraj Ústecký

36 000,-

Nařízená 28.4.2021 v 10:30


Podíl 1/10 rodinného domu s pozemky v obci Milíře, okres Tachov

kraj Plzeňský

60 000,-

Nařízená 5.5.2021 v 10:30