Všechny dražby > Nemovitosti > Stavby > kraj Středočeský > Podíl 1/2 na rekreační chatě v obci Chyňava, okr. Beroun

Podíl 1/2 na rekreační chatě v obci Chyňava, okr. Beroun

465 000,-
Vyvolávací cena
930 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

27.2.2019 v 13:00
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX4241/08
Dražební vyhláška: dv814.pdf
Znalecký posudek: zp33.pdf
Dražební jistota: 46 000,- Kč

1/2 fotek

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Podíl 1/2 na rekreační chatě v obci Chyňava, okr. Beroun

Rekreační chata
Rekreační chata č.e. 603 je umístěna na pozemku č. parc. St. 1035 a leží v rekreační oblasti Podkozí, severovýchodně od obce Chyňava, okr. Beroun. Přístup k chatě je z jihu po zpevněné místní komunikaci. Rekreační chata je samostatně stojící, ve svažitém terénu, situována do zahrady. Chata je dvoupodlažní s podkrovím.  Rekreační chatu je možno napojit na elektrorozvod, voda čerpána ze studny, odpadní vody svedeny do žumpy.
Ve východní části je k chatě přistavěn částečně zděný a částečně dřevěný přístřešek.

Pozemky
Pozemek tvořený parcelami č. parc. St. 1035 o výměře 40 m2 a č. parc. 1427/2 o výměře 503 m2  se nachází v kat. úz. Chyňava, obec Chyňava, okres Beroun a severní hranicí sousedí s lesním pozemkem. Parcela č. parc. St. 1035 je obdélníkového tvaru, svažitá severním směrem, zastavěna rekreační chatou. Parcela č. parc. 1427/2, v KN vedena jako trvalý travní porost, je svažitá severním směrem.

Předmětem dražebního jednání je spoluvlastnický podíl o velikosti ½.

Podobné dražby


Garáž č.e.117 v obci Obrnice, okres Most

kraj Ústecký

23 775,-

Nařízená 20.2.2019 v 10:00


podíl 3/8 na domě v obci Chrášťany, okres Rakovník

kraj Středočeský

292 500,-

Nařízená 20.2.2019 v 10:30


Podíl 1/2 na rekreační chatě v obci Přerov, okres Přerov

kraj Olomoucký

65 000,-

Nařízená 20.2.2019 v 11:00


Rodinný dům č.p.28 v obci Volyně, okres Strakonice

kraj Jihočeský

132 000,-

Plánovaná 20.2.2019 v 11:30