Všechny dražby > Nemovitosti > Stavby > kraj Jihomoravský > Podíl 1/2 na rodinném domě č.p. 187 a pozemcích v obci Morkůvky, okr.Břeclav

Podíl 1/2 na rodinném domě č.p. 187 a pozemcích v obci Morkůvky, okr.Břeclav

186 000,-
Vyvolávací cena
279 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

2.5.2018 v 11:00 Vydražená
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX19554/12
Dražební vyhláška: dv12.pdf
Znalecký posudek: zp5.pdf
Dražební jistota: 19 000,- Kč

1/5 fotek

Bližší informace podá

oddělení nemovitosti
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Podíl 1/2 na rodinném domě č.p. 187 a pozemcích v obci Morkůvky, okr.Břeclav

Předmětem dražebního jednání je spoluvlastnický podíl o velikosti ½.

Dům č.p. 187 a pozemky

Předmětem dražby je nemovitost, která se skládá z domu č.p. 187 užívaného k bydlení,
pozemku p.č. st. 227 – výměře 400 m2 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém je dům umístěn,
pozemku p.č. 1314/12 o výměře 305 m2 – zahrada, který tvoří s pozemkem p.č. st. 227 jeden
funkční celek a příslušenství domu č.p. 187 – hospodářská budova, vstup do zemního sklepa,
studna, venkovní úpravy na výše uvedených pozemcích (zemní sklep, opěrná zídka, oplocení,
zpevněné plochy a přípojky na inženýrské sítě) a několik ovocných stromů.
Dále jsou předmětem dražby zemědělské a ostatní pozemky mimo zastavěné území obce,
pozemky p.č. 1230/160 a 1230/196 vedené jako orná půda, pozemek p.č. 1944/210 vedený
jako ostatní plocha – ostatní komunikace, pozemek p.č. 1944/215 vedený jako trvalý travní
porost a pozemky p.č. 1944/324, 1944/457, 1944/458, 1944/459 a 2240/46 vedené jako orná
půda.

Rodinný dům č.p. 187 je umístěn na okraji zastavěného území obce Morkůvky , okres Břeclav.
Jedná se o přízemní, nepodsklepený objekt, který obsahuje jednu bytovou jednotku se třemi
obytnými místnostmi, kuchyní, chodbou, koupelnou vestavěnou do bývalého průjezdu a
průjezd do dvora nemovitosti.
Do domu je zavedena elektřina o napětí 230V a dodávky zajišťuje rozvodná síť elektrického
proudu. Zdrojem vody je vodovod, odpadní vody jsou svedeny do jímky a rozvod zemního
plynu je připojen. Dům je vytápěn lokálně pomocí plynových topidel WAW. V domě je pro
ohřev vody využíván bojler.
K budově náleží hospodářská budova a vstup do zemního sklepa. Na pozemku jsou ovocné
dřeviny a pozemek je oplocen. Samotný pozemek je mírně svažitý.

Pozemky p.č. 1230/160 a 1230/196 se nachází východně od obce ve vzdálenosti cca 200 m od zastavěného území (tj. ve vzdálenosti cca 300 m od domu č.p. 187) a jsou užívány jako orná půda.
Pozemek p.č. 1944/210 o výměře 10 m2 vedený v katastru jako ostatní plocha – ostatní
komunikace je veden v rozporu se skutečností – pozemek je užíván jako vinice,
rovněž tak pozemky p.č. 1944/324, 1944/457, 1944/458, 1944/459 vedené jako orná půda
resp. trvalý travní porost jsou částečně užívány jako vinice a částečně tvoří svah mezi
terasami vinic, pouze malá část pozemku p.č. 1944/324 a pozemek p.č. 2240/46 jsou užívány
jako orná půda.
Celková výměra pozemků je 7.697 m2.

Podobné dražby


Rodinný dům č.p. 117 v obci Andělská Hora, okres Karlovy Vary

kraj Karlovarský

750 000,-

Nařízená 25.7.2018 v 10:30


Podíl 1/2 na RD a pozemcích v obci Liptaň, okr. Bruntál

kraj Moravskoslezský

413 000,-

Nařízená 25.7.2018 v 11:00


Podíl 1/4 na domě v obci Velemín, okres Litoměřice

kraj Ústecký

216 667,-

Nařízená 25.7.2018 v 11:30


Podíl na domě a pozemcích v obci Zdětín, okres Prostějov

kraj Olomoucký

38 000,-

Nařízená 25.7.2018 v 12:30