Všechny dražby > Nemovitosti > Stavby > kraj Vysočina > Podíl 1/2 na rodinném domě v obci Cerekvička- Rosice- ODROČENO NA NEURČITO !!!

Podíl 1/2 na rodinném domě v obci Cerekvička- Rosice- ODROČENO NA NEURČITO !!!

2 353 333,-
Vyvolávací cena
3 530 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

1.1.2019 v 0:00
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX3704/14
Dražební vyhláška: dv29.pdf
Znalecký posudek: zp19.pdf
Dražební jistota: 230 000,- Kč

1/4 fotek

Bližší informace podá

oddělení nemovitosti
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Podíl 1/2 na rodinném domě v obci Cerekvička- Rosice- ODROČENO NA NEURČITO !!!

Rodinný dům č.p. 8
Rodinný dům č.p. 8 se nachází na pozemku p.č. St. 16. Dům prošel stavebními úpravami v letech 1999-2003. Přístavba spočívala v rozšíření půdorysu o zádveří při vstupu na jižní stěně rodinného domu, které je umístěno na pozemku parc. č. St. 16, vše v k.ú. Rosice u Cerekvičky. Stavební úpravy spočívaly v provedení stavebních a dispozičních úprav v přízemí domu jejichž součástí je i stavba vnitřního bazénu s filtračním zařízením v části dispozice a v provedení vestavby obytných místností do stávajícího půdního prostoru za účelem rozšíření stávající bytové jednotky.
Rodinný dům je obdélníkového půdorysu, jednopodlažní s podkrovím. V 1. NP jsou komunikační prostory, jeden pokoj, WC, šatna, kuchyň, jídelna, bazén s filtračním zařízením.
V podkroví jsou komunikační prostory, tři pokoje, tři koupelny s WC, šatna, kotelna, prádelna, knihovna pro vlastní potřebu stavebníka.
Vejminek
Stavba vejminku na pozemku p.č. St. 16 je obdélníkového půdorysu, pravděpodobně
jednopodlažní.
Pozemky
Pozemek p.č. St. 16 je zastavěn rodinným domem č.p. 8 a stavbou vejminku.
Mezi domy jsou na po pozemku St. p.č. 16 opěrné zdi a terénní úpravy. K jižní čelní části
staveb a vstupním vrátkům přiléhají pozemky p.č. 682/21 a z části i p.č. 24. Na pozemku p.č.
682/21 je betonová dlažba, ze strany pozemku jsou vzrostlé thuje. Pozemek p.č. 24 je z části
předzahrádka, která je oplocena kovovým plotem do zděných sloupků a podezdívky.
Předzahrádka je zarostlá okrasnými keři. Pozemky p.č. 19, 20/11, 20/12, 20/13, 21/1, 22, 25
se nachází za domy. Jedná se pozemky se vzrostlými ovocnými a okrasnými dřevinami. V
jižní části pozemku (p.č. 25, 20/12) je zděný plot s kovovými vraty.
V územním plánu jsou pozemky p.č. St. 16, 24 a 682/21 vedeny v ploše smíšené obytné
venkovské. Ostatní pozemky jsou vedeny v ploše NZ - plochy zemědělské.

Předmětem dražebního jednání je spoluvlastnický podíl o velikosti ½.

USN- odročení

Podobné dražby


Podíl 1/2 na domě v obci Keblice, okres Litoměřice

kraj Ústecký

285 000,-

Nařízená 19.9.2018 v 10:30


Dům v obci Lubná, okres Kroměříž

kraj Zlínský

169 500,-

Nařízená 19.9.2018 v 11:00


Rozestavěný dům v obci Rejštejn, okres Klatovy- DRAŽEBNÍ JEDNÁNÍ ODROČENO!!!

kraj Plzeňský

1 152 540,-

Nařízená 19.9.2018 v 12:30


Budovy v obci Koštice, okr.Louny

kraj Ústecký

75 000,-

Nařízená 19.9.2018 v 13:00