Všechny dražby > Nemovitosti > Pozemky > kraj Liberecký > Podíl 1/2 pozemku v obci Studenec, okres Semily

Podíl 1/2 pozemku v obci Studenec, okres Semily

86 667,-
Vyvolávací cena
130 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

12.8.2020 v 11:00
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX 6589/19
Dražební vyhláška: dv5.pdf
Znalecký posudek: zp5.pdf
Ostatní písemnosti:
CUP12-EX 658919-174…
CUP3175-EX 658919…
CUP3181-EX 658919…
Dražební jistota: 9 000,- Kč

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Podíl 1/2 pozemku v obci Studenec, okres Semily

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2

Oceňovaný pozemek je veden v KN zčásti jako zbořeniště ( st. 168 o výměře 191 m2) a zčásti jako trvalý travní porost ( p.p.č. 352/1 o výměře 2305 m2), celkem o rozloze 2.496 m2.

Plocha pozemku byla původně zařazena v plochách PB – plochy pro bydlení. Po změně územního plánu je zařazená v plochách PZ – plochy zeleně (viz příloha posudku). Na pozemku nejsou trvalé porosty a je bez oplocení. Samotný pozemek je rovinatý.Přístup je přes obecní pozemky p.č. 1919/1 a 1919/2 a ocelovou lávku přes potok p.č. 2125/1, kde je zřízeno věcné břemeno strpění mostku a vstupu.


Podobné dražby


Podíl 1/3 lesního pozemku v obci Kunžak, okres Jindřichův Hradec

kraj Jihočeský

96 500,-

Nařízená 23.9.2020 v 11:00


Pozemek pod garáží

kraj Jihomoravský

22 667,-

Nařízená 23.9.2020 v 12:30


Podíl 1/32 na pozemcích v Hradci Králové

kraj Královéhradecký

65 000,-

Nařízená 30.9.2020 v 10:30


Podíl 1/16 a 1/80 na pozemcích v obci Milčice, okres Nymburk

kraj Středočeský

125 000,-

Nařízená 30.9.2020 v 11:00