Všechny dražby > Nemovitosti > Pozemky > kraj Středočeský > Podíl 1/27 na pozemcích v obci Žiželice, okres Kolín

Podíl 1/27 na pozemcích v obci Žiželice, okres Kolín

14 000,-
Vyvolávací cena
21 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

21.4.2021 v 10:30
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX 6791/15
Dražební vyhláška: dv.pdf
Znalecký posudek: zp.pdf
Ostatní písemnosti:
CUP12-EX 679115-268…
CUP3175-EX 679115…
CUP3181-EX 679115…
Dražební jistota: 2 000,- Kč

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Podíl 1/27 na pozemcích v obci Žiželice, okres Kolín

Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/27 na nemovitostech povinného

Oceňovaný pozemek parc. č. 1188/26 o rozloze 1195 m2 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha. Dle územního plánu je pozemek regulován z části jako Dálnice DII a z části jako zeleň přírodního charakteru. Jedná se o pozemek, přes který vede dálniční most dálnice D11.

Oceňovaný pozemek parc. č. 1369 o rozloze 1447 m2 je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost a dle územního plánu je pozemek regulován jako zeleň přírodního charakteru.

Oceňovaný pozemek parc. č. 1591 o rozloze 8478 m2 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda a dle územního plánu je pozemek regulován jako plochy zemědělské. Pozemky jsou rovinaté, bez porostů a bez oplocení. Přístup k pozemkům parc. č. 1369a 1591 je po nezpevněné obecní cestě. Přístup k pozemku parc. č. 1188/26 je přes soukromé pozemky.

Pozemky se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů s výjimkou pozemku parc. č. 1188/26, přes který vede dálniční most. Pozemky parc. č. 1369 a 1188/26 se nachází v lokalitě se středním nebezpečím výskytu povodně (území tzv. 20leté vody), pozemek parc. č.1591 se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.


Podobné dražby


Podíl 1/2 na pozemku – orná půda v Blansku

kraj Jihomoravský

26 667,-

Nařízená 26.5.2021 v 10:30


Podíl 1/6 orné půdy v obci Třebušín, okres Litoměřice

kraj Ústecký

65 500,-

Nařízená 26.5.2021 v 11:00


Podíl 1/6 orné půdy v Kostelci nad Labem, okres Mělník

kraj Středočeský

18 667,-

Nařízená 2.6.2021 v 11:00


Podíl 1/4 zahrady v obci Šakvice, okres Břeclav

kraj Jihomoravský

5 250,-

Nařízená 2.6.2021 v 11:30