Všechny dražby > Nemovitosti > Pozemky > kraj Jihočeský > Podíl 1/3 lesního pozemku v obci Kunžak, okres Jindřichův Hradec

Podíl 1/3 lesního pozemku v obci Kunžak, okres Jindřichův Hradec

96 500,-
Vyvolávací cena
144 750,-
Odhadní cena

Dražební jednání

23.9.2020 v 11:00
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX 2032/01
Dražební vyhláška: dv12.pdf
Znalecký posudek: zp12.pdf
Ostatní písemnosti:
CUP3203-EX 203201…
Dražební jistota: 10 000,- Kč

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Podíl 1/3 lesního pozemku v obci Kunžak, okres Jindřichův Hradec

124 EX 2032/01

Katastrální území Kunžak, okres Jindřichův Hradec, obec Kunžak

Nejnižší podání:96.500,- Kč., odhadní cena: 60.000,- Kč, dražební jistota:10.000,- Kč

Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz.

Zahájení elektronické dražby: dne 23.09.2020 v 11:00 hodin

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3

Podíl 1/3 lesního pozemku v obci Kunžak, okres Jindřichův Hradec

Pozemek parc. č. 2531/1 o výměře 18.080 m2 je v katastru nemovitostí veden jako lesní pozemek, který je určen k plnění funkcí lesa. Pozemek leží asi 2,3 km jihozápadně od centra obce Kunžak, v nezastavěném území

obce. Přístup je řešen částečně skrze pozemky ve vlastnictví soukromých subjektů nebo skrze státní lesní pozemky, po nezpevněné lesní cestě.

Na pozemku se dle lesních hospodářských osnov nachází různoletý lesní porost, převážně se jedná o borovici, dále pak smrk s příměsí břízy. Stáří činí 9-114 let, zásoba cca 350 m3/ha b.k, celková zásoba cca 560 m3/ha b.k. Výpis z lesních hospodářských osnov a kompletní atributy lesního porostu jsou uvedeny v příloze. Pozemek je v územním plánu zahrnut do ploch lesních „L“.

Věcná břemena ani jiná omezení nebyla zjištěna.


Podobné dražby


Podíl 2/10 pozemku v obci Staré Buky, okres Trutnov

kraj Královéhradecký

33 333,-

Nařízená 7.10.2020 v 10:00


Podíl 10/81 pozemku v obci Česká Skalice, okres Náchod

kraj Královéhradecký

5 667,-

Nařízená 7.10.2020 v 11:30


Podíl 1/3 pozemku v obci Boudy, okres Písek

kraj Jihočeský

46 000,-

Nařízená 7.10.2020 v 13:00


Pozemek parc. č. 507 o výměře 275m2 v Praze, katastrální území Zličín

kraj Hlavní město Praha

84 333,-

Nařízená 14.10.2020 v 10:30