Všechny dražby > Nemovitosti > Pozemky > kraj Královéhradecký > Podíl 1/3 na pozemcích v obci Heřmánkovice, okres Náchod

Podíl 1/3 na pozemcích v obci Heřmánkovice, okres Náchod

22 500,-
Vyvolávací cena
90 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

4.4.2018 v 11:30 Vydražená
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX14129/15
Dražební vyhláška: dv14.pdf
Znalecký posudek: zp4.pdf
Dražební jistota: 5 000,- Kč

1/2 fotek

Bližší informace podá

oddělení nemovitosti
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Podíl 1/3 na pozemcích v obci Heřmánkovice, okres Náchod

Pozemky
Pozemky  p.č.582/1, 582/3, 582/4 v obci Heřmánkovice, k.ú.Heřmánkovice, okres Náchod. Pozemky se nacházejí za zástavbou rod. domů, přístup po nezpevněné komunikaci, která vede za rod. domy. Pozemky jsou je ve svažitém terénu, většinou obdélníkových tvaru. Dle sdělení Měst.úřadu Broumov je pozemek p.č. 582/1 zařazen v podle platného Územního plánu Heřmánkovic - jako plochy smíšené nezastavěného území. V plochách - plochy smíšené nezastavěného území- je povoleno hlavní využití : krajinná a přírodní zeleň, zemědělské využití pozemků, prvky systému ekologické stability území. Pozemky p.č. 582/3, 582/4 jsou v Územním plánu Heřmánkovic zařazeny jako plochy smíšené obytné-venkovské. Hlavní využití: bydlení s chovatelským a pěstitelským zázemím, rodinná rekreace. Nájemní smlouvy nebyly předloženy. Účel užití - zemědělská výroba, bydlení, rekreace.

Předmětem dražebního jednání je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3.

DV- původní

Podobné dražby


Podíl 1/2 na pozemcích v obci Hlinná, okres Litoměřice

kraj Ústecký

10 200,-

Nařízená 30.5.2018 v 13:30


Podíl 1/2 na pozemku v obci Hodslavice, okres Nový Jičín

kraj Moravskoslezský

28 000,-

Nařízená 6.6.2018 v 10:30


Podíl 1/2 na pozemku v Pardubicích

kraj Pardubický

210 050,-

Nařízená 6.6.2018 v 11:00


Podíl 1/2 na pozemku v Mariánských Lázních

kraj Karlovarský

43 333,-

Nařízená 13.6.2018 v 11:30