Všechny dražby > Nemovitosti > Pozemky > kraj Královéhradecký > Podíl 1/3 na pozemcích v obci Heřmánkovice, okres Náchod

Podíl 1/3 na pozemcích v obci Heřmánkovice, okres Náchod

27 000,-
Vyvolávací cena
90 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

1.1.2019 v 0:00
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX14129/15
Dražební vyhláška: dv2.pdf
Znalecký posudek: zp4.pdf
Dražební jistota: 9 000,- Kč

1/2 fotek

Bližší informace podá

oddělení nemovitosti
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Podíl 1/3 na pozemcích v obci Heřmánkovice, okres Náchod

Pozemky
Pozemky  p.č.582/1, 582/3, 582/4 v obci Heřmánkovice, k.ú.Heřmánkovice, okres Náchod. Pozemky se nacházejí za zástavbou rod. domů, přístup po nezpevněné komunikaci, která vede za rod. domy. Pozemky jsou je ve svažitém terénu, většinou obdélníkových tvaru. Dle sdělení Měst.úřadu Broumov je pozemek p.č. 582/1 zařazen v podle platného Územního plánu Heřmánkovic - jako plochy smíšené nezastavěného území. V plochách - plochy smíšené nezastavěného území- je povoleno hlavní využití : krajinná a přírodní zeleň, zemědělské využití pozemků, prvky systému ekologické stability území. Pozemky p.č. 582/3, 582/4 jsou v Územním plánu Heřmánkovic zařazeny jako plochy smíšené obytné-venkovské. Hlavní využití: bydlení s chovatelským a pěstitelským zázemím, rodinná rekreace. Nájemní smlouvy nebyly předloženy. Účel užití - zemědělská výroba, bydlení, rekreace.

Předmětem dražebního jednání je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3.

DV- původní

Podobné dražby


Podíl 1/2 na pozemcích a stavbě v obci Městečko, okres Rakovník

kraj Středočeský

530 000,-

Nařízená 24.1.2018 v 10:30


Podíl 1/2 na zahradě v obci Příchovice, okres Plzeň- jih

kraj Plzeňský

11 267,-

Nařízená 31.1.2018 v 12:30


Podíl 1/6 na pozemku v obci Březno, okres Chomutov

kraj Ústecký

2 000,-

Nařízená 7.2.2018 v 13:00


Pozemek určený k zastavění v obci Český Těšín, okres Karviná

kraj Moravskoslezský

117 333,-

Nařízená 7.2.2018 v 13:30