Všechny dražby > Nemovitosti > Pozemky > kraj Jihočeský > Podíl 1/3 pozemku v obci Boudy, okres Písek

Podíl 1/3 pozemku v obci Boudy, okres Písek

46 000,-
Vyvolávací cena
69 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

7.10.2020 v 13:00
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX 3128/15
Dražební vyhláška: dv9.pdf
Znalecký posudek: zp9.pdf
Ostatní písemnosti:
CUP12-EX 312815-299…
CUP3175-EX 312815…
CUP3181-EX 312815…
Dražební jistota: 5 000,- Kč

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Podíl 1/3 pozemku v obci Boudy, okres Písek

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3

Oceňovaný pozemek parc.č. 911 o výměře 777 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, způsob využití neplodná půda. Pozemek není zemědělsky využíván, na pozemku se nacházejí vzrostlé dřeviny různého druhu a stáří, převážně smrky.

Oceňovaný pozemek parc.č. 944/3 o výměře 4182 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako orná půda. Pozemek je využíván jako louka, nachází se za rodinnými domy. Pozemek je udržovaný, není zapsán v LPIS.

Oceňovaný pozemek parc.č. 976/1 o výměře 3279 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost. Podle údajů obsažených ve Veřejném registru půdy LPIS je pozemek zemědělsky využíván na 1234 m2 jako orná půda. Zbylá část pozemku tvoří remízek, hranici mezi poli porostlá různými stromy a keři. Pozemek je zemědělsky obhospodařován podnikatelským subjektem - Josef Fučík a je součástí půdního bloku. Byla doložena pachtovní smlouva uzavřená dne 30.12.2017.


Podobné dražby


Podíl 1/6 na pozemcích v obci Psáry, okres Praha-západ

kraj Středočeský

100 000,-

Nařízená 4.11.2020 v 10:00


Podíl 1/2 zahrady v obci Bečov, okres Most

kraj Ústecký

56 000,-

Nařízená 11.11.2020 v 10:30


Pozemek pod garáží

kraj Jihomoravský

17 000,-

Nařízená 11.11.2020 v 11:00


Podíl 1/3 lesního pozemku v obci Kunžak, okres Jindřichův Hradec

kraj Jihočeský

60 000,-

Plánovaná 11.11.2020 v 11:30