Všechny dražby > Nemovitosti > Pozemky > kraj Jihočeský > Podíl 1/3 pozemků v obci Rataje, okres Tábor

Podíl 1/3 pozemků v obci Rataje, okres Tábor

78 000,-
Vyvolávací cena
117 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

9.9.2020 v 12:30
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX 4369/17
Dražební vyhláška: dv4.pdf
Znalecký posudek: zp4.pdf
Ostatní písemnosti:
CUP3175-EX 436917…
CUP12-EX 436917-731…
CUP3181-EX 436917…
Dražební jistota: 8 000,- Kč

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Podíl 1/3 pozemků v obci Rataje, okres Tábor

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3

Podíl 1/3 pozemků v obci Rataje, okres Tábor

Oceňované pozemky parc.č. 211/2 o výměře 3385 m2 , parc.č. 448/3 o výměře 5877 m2 a parc.č. 1463/8 o výměře 5061 m2 , pozemky evidované ve zjednodušené evidenci, jsou podle platného územního plánu regulovány jako plochy zemědělské.

Oceňované pozemky jsou využívány jako orná půda a jsou součástí větších půdních celků. Nacházejí v nezastavitelném území obce Rataje.

Oceňovaný pozemek parc.č. 211/2 se nachází cca 1 km severně od obce Rataje, poblíž potoku Smutná, v lokalitě „Mezi cestami“. Oceňovaný pozemek parc.č. 448/3 s nachází cca 400 m severně od zastavěného území obce Rataje, v lokalitě „Na třelách“. Pozemek parc.č. 1463 se nachází mimo zastavěné území obce, v lokalitě „Na kříčských“.

Nájemní ani pachtovní smlouvy nebyly doloženy.

Pozemky jsou rovinaté a přístup je přes pozemky jiných vlastníků. Věcné břemeno ve prospěch vlastníka pozemku není zřízeno.


Podobné dražby


Podíl 2/10 pozemku v obci Staré Buky, okres Trutnov

kraj Královéhradecký

33 333,-

Nařízená 7.10.2020 v 10:00


Podíl 10/81 pozemku v obci Česká Skalice, okres Náchod

kraj Královéhradecký

5 667,-

Nařízená 7.10.2020 v 11:30


Podíl 1/3 pozemku v obci Boudy, okres Písek

kraj Jihočeský

46 000,-

Nařízená 7.10.2020 v 13:00


Pozemek parc. č. 507 o výměře 275m2 v Praze, katastrální území Zličín

kraj Hlavní město Praha

84 333,-

Nařízená 14.10.2020 v 10:30