Všechny dražby > Nemovitosti > Pozemky > kraj Pardubický > Podíl 1/3 pozemky, obec Tatenice, okres Ústí nad Orlicí

Podíl 1/3 pozemky, obec Tatenice, okres Ústí nad Orlicí

18 667,-
Vyvolávací cena
28 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

20.9.2023 v 11:00
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX 5356/22
Dražební vyhláška: dv1.pdf
Znalecký posudek: zp2.pdf
Ostatní písemnosti:
CUP3181-EX 535622…
CUP12-EX 535622-136…
CUP3175-EX 535622…
Dražební jistota: 3 000,- Kč

1/3 fotek

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Podíl 1/3 pozemky, obec Tatenice, okres Ústí nad Orlicí

Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 ve vlastnictví povinného na nemovitých věcech:

Zahájení elektronické dražby: dne 20.09.2023 v 11:00 hod

Podíl 1/3 pozemky, obec Tatenice, okres Ústí nad Orlicí

Předmětem ocenění jsou pozemky parc. č. 2031/3 a 2466/2 o celkové výměře 2304 m2

Pozemek parc. č. 2031/3 je v územním plánu regulován jako plocha dopravní infrastruktury - silniční (DS) a pozemek parc. č. 2466/2 jako plocha zemědělská, což odpovídá skutečnému využití.

Sklon pozemků je rovinatý. Pozemek není oplocený. Na pozemku rostou náletové dřeviny, z nichž některé zatím nemají charakter trvalého porostu a nejsou proto předmětem ocenění.

Přístup je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Pozemek leží na jihovýchodním okraji obce a charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti.


Podobné dražby


2x Podíl 1/3 orné půdy, obec Ostroměř, okres Jičín

kraj Královéhradecký

18 667,-

Nařízená 11.10.2023 v 10:30


Pozemky v obci Sloveč, okres Nymburk, katastrální území Kamilov

kraj Středočeský

666 667,-

Nařízená 11.10.2023 v 11:00


Podíl 1/12 pozemky, obec Šárovcova Lhota, okres Jičín

kraj Královéhradecký

25 067,-

Nařízená 18.10.2023 v 10:00


Podíl 1/2 orné půdy, obec Hradec Králové, Kat. území: Plačice

kraj Královéhradecký

57 600,-

Nařízená 25.10.2023 v 10:00