Všechny dražby > Nemovitosti > Pozemky > kraj Královéhradecký > Podíl 1/36 na pozemcích v Ústí nad Orlicí, okres Trutnov

Podíl 1/36 na pozemcích v Ústí nad Orlicí, okres Trutnov

20 667,-
Vyvolávací cena
31 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

15.5.2019 v 13:00 Vydražená
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX6456/16
Dražební vyhláška: dv12.pdf
Znalecký posudek: zp12.pdf
Dražební jistota: 3 000,- Kč

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Podíl 1/36 na pozemcích v Ústí nad Orlicí, okres Trutnov

Předmětem dražebního jednání je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/36

S výjimkou p.p.č. 4590 se jedná o zemědělsky využívané pozemky ( orná půda a travní porost), které se nacházejí na západním okraji Dvora Králové v ulici Lesní. Jsou mírně svažité k jihu. V blízkosti pozemků se nachází několik rodinných domů na slunném místě s krásným výhledem na Dvůr Králové.

Pozemky jsou územním plánem zařazeny v plochách NZ – plochy zemědělské a NSp – plochy smíšené nezastavěného území s funkcí přírodní a zemědělskou. Jako zemědělské pozemky jsou i oceněny.

P.p.č. 4590 se nachází východně od Dvora Králové. Jedná se o zemědělsky obdělávaný pozemek, který je součástí většího půdního celku. Územním plánem města je určen pro zemědělství.


Podobné dražby


Pozemky v Kladně

kraj Středočeský

2 058 667,-

Nařízená 15.7.2020 v 10:30


Podíl 1/4 na pozemku v obci Třebešice, okres Benešov

kraj Středočeský

180 000,-

Nařízená 15.7.2020 v 13:00


Pozemek v obci Teplá, okres Cheb

kraj Karlovarský

140 000,-

Nařízená 22.7.2020 v 11:30


Podíl 1/2 na pozemcích v obci Rudník, okres Trutnov

kraj Královéhradecký

88 667,-

Nařízená 5.8.2020 v 10:30