Všechny dražby > Nemovitosti > Pozemky > kraj Liberecký > Podíl 1/4 na pozemcích v obci Jestřebí, okres Česká Lípa

Podíl 1/4 na pozemcích v obci Jestřebí, okres Česká Lípa

27 000,-
Vyvolávací cena
54 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

13.6.2018 v 13:00
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX6092/10
Dražební vyhláška: dv25.pdf
Znalecký posudek: zp1.pdf
Dražební jistota: 5 000,- Kč

1/2 fotek

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Podíl 1/4 na pozemcích v obci Jestřebí, okres Česká Lípa

Pozemky
Pozemky p.č. 1091/1, 1092/1 a 1094 se nacházejí cca 1,5 km od Pavlovic u Jestřebí.
Pozemky tvoří celek a mají nepravidelný tvar. Pozemky s terénními nerovnostmi zarostlé
náletovými a mokřadovými dřevinami. Přes pozemek p.č. 1091/1 protéká Švábský potok.
V Územním plánu obce Jestřebí jsou pozemky vedeny jako plocha veřejných prostranství -
komunikace (část pozemku p.č. 1091/1) a plochy přírodní nelesní (zbytek pozemku p.č. 1091/1, p.č. 1092/1 a 1094). Pozemky ze západní strany sousedí s hlavní komunikací č. 9 spojující obec Jestřebí a obec Dubá. Z východní strany soukromá komunikace.
pozemek p.č. 1091/1 - ostatní plocha - neplodná půda o výměře 7 690 m2
pozemek p.č. 1092/1 - ostatní plocha - neplodná půda o výměře 2 963 m2
pozemek p.č. 1094 - ostatní plocha - neplodná půda o výměře 245 m2

Předmětem dražebního jednání je spoluvlastnický podíl o velikosti ¼.

DV - původní


Podobné dražby


Podíl 1/2 na pozemcích v obci Hlinná, okres Litoměřice

kraj Ústecký

10 200,-

Nařízená 30.5.2018 v 13:30


Podíl 1/2 na pozemku v obci Hodslavice, okres Nový Jičín

kraj Moravskoslezský

28 000,-

Nařízená 6.6.2018 v 10:30


Podíl 1/2 na pozemku v Pardubicích

kraj Pardubický

210 050,-

Nařízená 6.6.2018 v 11:00


Podíl 1/2 na pozemku v Mariánských Lázních

kraj Karlovarský

43 333,-

Nařízená 13.6.2018 v 11:30