Všechny dražby > Nemovitosti > Pozemky > kraj Středočeský > Podíl 1/4 na pozemku v obci Třebešice, okres Benešov

Podíl 1/4 na pozemku v obci Třebešice, okres Benešov

300 000,-
Vyvolávací cena
600 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

18.3.2020 v 10:30
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX 320/16
Dražební vyhláška: dv10.pdf
Znalecký posudek: zp9.pdf
Rozhodnutí: 2ddj.pdf
Ostatní písemnosti:
CUP3203-EX 32016…
CUP3181-EX 32016…
Dražební jistota: 30 000,- Kč

1/3 fotek

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Podíl 1/4 na pozemku v obci Třebešice, okres Benešov

Předmětem dražebního jednání je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4

Oceňovaný pozemek leží na okraji obce Třebešice, přístup k pozemku je z účelové komunikace.

Oceňovaný pozemek je v současné době zemědělsky obhospodařovávaný, v územním plánu obce

Třebešice leží ale v navrhované ploše pro bydlení (BV bydlení venkovské) a částečně soukromá zeleň

– zahrady (ZS). Inženýrské sítě jsou v dosahu.

parc.č. 352/40 - 5055 m2 - orná půda


Podobné dražby


Podíl 1/2 na pozemcích v k.ú. Rychvald, okres Karviná

kraj Moravskoslezský

69 000,-

Nařízená 26.2.2020 v 10:00


Podíl 1/10 na pozemcích v obci Levín, okres Litoměřice

kraj Ústecký

5 555,-

Nařízená 26.2.2020 v 11:00


Podíl 1/6 orné půdy v obci Třebušín, okres Litoměřice

kraj Ústecký

87 333,-

Nařízená 26.2.2020 v 11:30


Podíl 8376/10000 na pozemcích v Liberci.

kraj Liberecký

459 750,-

Nařízená 26.2.2020 v 12:30