Všechny dražby > Nemovitosti > Pozemky > kraj Jihomoravský > Podíl 1/4 orné půdy v obci a kú Moravský Písek, okres Hodonín,

Podíl 1/4 orné půdy v obci a kú Moravský Písek, okres Hodonín,

22 667,-
Vyvolávací cena
34 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

6.3.2024 v 10:00
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX 5360/12
Dražební vyhláška: dv5.pdf
Znalecký posudek: zp5.pdf
Dražební jistota: 3 000,- Kč

1/3 fotek

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí

nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Podíl 1/4 orné půdy v obci a kú Moravský Písek, okres Hodonín,

Podíl 1/4 orné půdy v obci a kú Moravský Písek, okres Hodonín,

Pozemek parc. č. 4830 o výměře 1457 m2 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda. Pozemek je v současnosti využíván k zemědělské činnosti. Část pozemku o výměře asi 500 m2 je dle územního plánu regulována jako plochy zemědělské a zbývající část pozemku o výměře 957 m2 je územním plánem regulována jako navrhované plochy pro dopravní infrastrukturu, konkrétně jde o plánovanou rychlostní silnicí R55. Pozemek se nachází v nezastavěném území, v severním okraji obce, kde přímo navazuje na areál bývalého zemědělského družstva.

Pozemek parc. č. 4948 o výměře 1085 m2 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda. Pozemek je v současnosti využíván k zemědělské činnosti. Část pozemku o výměře asi 500 m2 je dle územního plánu regulována jako plochy zemědělské, část pozemku o výměře asi 50 m2 je územním plánem regulována jako navrhované plochy pro technickou infrastrukturu – energetika a poslední část pozemku o výměře asi 535 m2 je územním plánem regulována jako navrhované plochy pro smíšenou výrobu. Pozemek se nachází v nezastavěném území, v severním okraji obce, kde přímo navazuje na areál bývalého zemědělského družstva a obytnou zástavbu.

Na pozemcích parc. č. 4830 a 4948 vázne věcné břemeno - zdržet se budování staveb, vysazování trvalých porostů z důvodu uložení vodovodního potrubí ve prospěch Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 69511 Hodonín, Česká republika, RČ/IČO: 49454544. Věcné břemeno vylučuje zřízení staveb, tudíž především pozemek parc. č. 4948 může v plochách smíšené výroby sloužit pouze jako manipulační plochy.


Podobné dražby


Pozemky v obci Sloveč, okres Nymburk, katastrální území Kamilov

kraj Středočeský

666 667,-

Nařízená 6.3.2024 v 10:30


Podíl 1/30 pozemky, obec Hředle, okres Beroun

kraj Středočeský

28 000,-

Nařízená 3.4.2024 v 10:00


Pozemek parc. č. 5193 v obci Opatov, okres Svitavy,

kraj Pardubický

353 333,-

Nařízená 10.4.2024 v 10:00


Podíl na lesních pozemcích v obci Velké Hamry, okr. Jablonec n.N.

kraj Liberecký

49 870,-

Plánovaná 1.1.2030 v 0:00