Všechny dražby > Nemovitosti > Stavby > kraj Vysočina > Podíl 1/4 rodinného domu v obci Nové Město na Moravě, okres Žďár n.s.

Podíl 1/4 rodinného domu v obci Nové Město na Moravě, okres Žďár n.s.

112 667,-
Vyvolávací cena
169 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

23.9.2020 v 10:00 Vydražená
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX 3935/19
Dražební vyhláška: dv10.pdf
Znalecký posudek: zp10.pdf
Ostatní písemnosti:
CUP12-EX 393519-205…
CUP3175-EX 393519…
CUP3181-EX 393519…
Dražební jistota: 12 000,- Kč

1/3 fotek

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Podíl 1/4 rodinného domu v obci Nové Město na Moravě, okres Žďár n.s.

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4

Oceňované nemovité věci se nachází v okrese Žďár nad Sázavou, ve městě Nové Město na Moravě, v okrajové části Olešné, cca 700 m od zastávky bus „Nové Město na Moravě, Olešná“. V okolí se nachází řídká zástavba objektů individuálního bydlení (2 rodinné domy). Přístup k nemovité věci je z pozemku parc.č. 124 s nezpevněným povrchem (pozemek je ve vlastnictví města Nové Město na Moravě). V okolí nemovité věci není k dispozici žádná občanská vybavenost. Ve městě Nové Město na Moravě je k dispozici kompletní občanská vybavenost, vzdálenost do centra města je cca 5,5 km od nemovité věci.

Nemovitá věc je tvořena: spoluvlastnickým podílem ve výši ¼ na pozemku parc.č. 131, jehož součástí je rodinný dům č.p. 23 a pozemku parc.č. 132, včetně součástí a příslušenství, vše v k.ú. Olešná na Moravě, obci Nové Město na Moravě, okresu Žďár nad Sázavou (LV č. 108).

1) pozemky:

Pozemky jsou v jednotném funkčním celku se stavbou rodinného domu, součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou rovinaté a nachází se zde rodinný dům, vedlejší stavby, trvalé porosty a venkovní úpravy. Celková výměra pozemků ve funkčním celku činí 846 m2.

2) stavby:

- Rodinný dům č.p. 22, součást pozemku parc.č. st. 7/1

Oceňovaný rodinný dům je samostatně stojící, zřejmě částečně podsklepený, s jedním NP a zřejmě půdou pod sedlovou střechou. Základy objektu jsou smíšené. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné z cihel. Střecha je sedlová, s krytinou eternitovou. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou vápenné, částečně opadané. Okna jsou dřevěná dvojitá.

Znalci nebyla umožněna prohlídka interiéru nemovité věci. Znalec pro další ocenění uvažuje se standardním vybavením - vytápění objektu ústřední, rozvod vody, vybavení kuchyně kuchyňskou linkou, vybavení sanity tvoří zřejmě vana nebo sprchový kout, umyvadlo a WC.

Objekt je napojen na přípojky inženýrských sítí a to zřejmě jen na elektřinu. Ostatní sítě nebylo možno zjistit. Odkanalizování objektu je svedeno zřejmě do žumpy.

Zastavěná plocha objektu činí cca 110 m2. Obytnou plochu domu znalec odhaduje na cca 85 m2.

3) Příslušenství a součásti nemovité věci tvoří:

- venkovní úpravy

přípojky IS – zřejmě elektro, dále pravděpodobně žumpa, oplocení, vč. vrat a vrátek

- vedlejší stavba (hospodářská budova na pozemku parc.č. 131)

Jedná se o nepodsklepenou hospodářskou budovu, v 1.NP zděné konstrukce, půda dřevěné konstrukce, s jedním NP a půdou pod sedlovou střechou, s krytinou z tašek. Okna jsou dřevěná jednoduchá, dveře dřevěné. Stavba se nachází ve špatném technickém stavu. Zastavěná plocha činí cca 30 m2.

- vedlejší stavba (zahradní domek)

Jedná se o původní dřevěnou chatku, nepodsklepenou, s jedním NP a sedlovou střechou, s krytinou plechovou. Dveře jsou dřevěné. Stavba se nachází ve špatném technickém stavu. Zastavěná plocha činí cca 10 m2.

- trvalé porosty

Na pozemku zahrady se nachází ovocné a okrasné stromy a keře, různého druhu a stáří, bez pravidelné údržby


Podobné dražby


Rodinný dům bez č.p. v obci Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice

kraj Ústecký

768 255,-

Nařízená 29.10.2020 v 10:00


Podíl 1/56 bydlení v obci Zlonice, okres Kladno

kraj Středočeský

16 000,-

Nařízená 4.11.2020 v 10:30


podíl 1/8 na RD v obci Martiněves, okres Litoměřice

kraj Ústecký

19 500,-

Nařízená 4.11.2020 v 11:00


Rodinný dům v obci Nýřany, okres Plzeň-sever

kraj Plzeňský

1 993 333,-

Nařízená 4.11.2020 v 11:30