Všechny dražby > Nemovitosti > Pozemky > kraj Jihomoravský > Podíl 1/4 zahrady v obci Šakvice, okres Břeclav

Podíl 1/4 zahrady v obci Šakvice, okres Břeclav

5 250,-
Vyvolávací cena
21 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

2.6.2021 v 11:30
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX 12126/10
Dražební vyhláška: dv5.pdf
Znalecký posudek: zp6.pdf
Dražební jistota: 3 000,- Kč

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Podíl 1/4 zahrady v obci Šakvice, okres Břeclav

Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 ve vlastnictví povinného

Pozemek parc. č. 379/11 o výměře 198 m2 je v katastru nemovitostí veden jako zahrada. Dle územního plánu se jedná o plochy BV – plochy bydlení ve venkovských rodinných domech.

Pozemek parc. č. 379/50 o výměře 84 m2 je v katastru nemovitostí veden jako zahrada. Dle územního plánu se jedná o plochy NZ – plochy zemědělské.

Pozemky jsou v současné době využívány jako zahrada ve funkčním celku s rodinným domem č.p. 288 a stavebním pozemkem parc. č. st. 322. Na pozemcích se nachází ovocné porosty – jabloně (silně poškozená koruna, přestárlé) a švestky.


Podobné dražby


Podíl 1/2 na pozemku – orná půda v Blansku

kraj Jihomoravský

26 667,-

Nařízená 26.5.2021 v 10:30


Podíl 1/6 orné půdy v obci Třebušín, okres Litoměřice

kraj Ústecký

65 500,-

Nařízená 26.5.2021 v 11:00


Podíl 1/6 orné půdy v Kostelci nad Labem, okres Mělník

kraj Středočeský

18 667,-

Nařízená 2.6.2021 v 11:00


Podíl 2/5 na pozemcích v obci Hoštka, okres Litoměřice

kraj Ústecký

46 667,-

Nařízená 9.6.2021 v 10:00