Všechny dražby > Nemovitosti > Pozemky > kraj Ústecký > Podíl 1/6 na pozemcích v obci Snědovice, okres Litoměřice

Podíl 1/6 na pozemcích v obci Snědovice, okres Litoměřice

32 600,-
Vyvolávací cena
48 900,-
Odhadní cena

Dražební jednání

21.11.2018 v 14:00
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124EX 1203/09
Dražební vyhláška: dv21.pdf
Znalecký posudek: zp12.pdf
Dražba: dv-puvodni.pdf
Dražební jistota: 3 000,- Kč

1/2 fotek

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Podíl 1/6 na pozemcích v obci Snědovice, okres Litoměřice

Předmětem dražebního jednání je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6.

Pozemky

Pozemky se nachází v katastrálním území Sukorady, okr. Litoměřice. Pozemky netvoří celek, leží jihozápadně a severozápadně od obce Snědovice. Pozemek parc.č. 460/12, v KN veden jako orná půda, leží jihozápadně od Sukorad, je nepravidelného tvaru, s terénní nerovností a bez vyznačených hranic v terénu, přístupný po nezpevněné cestě, užíván jako orná půda. Pozemky parc.č. 807 a parc.č. 809/1 (v KN vedeny jako trvalý travní porost), parc. č. 809/2 a parc.č. 821 (v KN vedeny jako orná půda) a parc.č. 751/3, parc. č. 808 a parc. č. 820 (v KN vedeny jako ostatní plocha - neplodná půda) leží severozápadně od Sukorad, tvoří celek nepravidelného tvaru, nacházejí se u zpevněné komunikace vedoucí ze Sukorad do Robče v nerovném terénu, jsou nepravidelných tvarů, bez vyznačených hranic, převážně využívány jako louky. Na pozemcích parc. č. 751/3, parc. č. 808 a parc. č. 820 je remízkový porost.

- pozemek parc. č. 460/12 - orná půda o výměře 10223 m2

- pozemek parc. č. 751/3 - ostatní plocha - neplodná půda o výměře 2818 m2

- pozemek parc. č. 807 - trvalý travní porost o výměře 9499 m2

- pozemek parc. č. 808 - ostatní plocha - neplodná půda o výměře 1740 m2

- pozemek parc. č. 809/1- trvalý travní porost o výměře 476 m2

- pozemek parc. č. 809/2 - orná půda o výměře 1226 m2

- pozemek parc. č. 820 - ostatní plocha - neplodná půda o výměře 1152 m2

- pozemek parc. č. 821 - orná půda o výměře 2680 m2


Podobné dražby


Podíl 1/3 na pozemcích v obci Radovesnice II, okres Kolín

kraj Středočeský

9 975,-

Nařízená 24.10.2018 v 10:00


Podíl 1/2 na pozemku v Pardubicích

kraj Pardubický

210 050,-

Nařízená 31.10.2018 v 10:00


Podíl 2/5 na pozemcích v obci Hrušovany pod Jevišovkou, okr. Znojmo

kraj Jihomoravský

28 000,-

Nařízená 31.10.2018 v 10:30


Podíl 1/8 na pozemcích v obci Medlov, okres Olomouc

kraj Olomoucký

40 000,-

Nařízená 31.10.2018 v 13:30