Všechny dražby > Nemovitosti > Pozemky > kraj Vysočina > Podíl 1/6 pozemků v obci Býšovec, okres Žďár nad Sázavou

Podíl 1/6 pozemků v obci Býšovec, okres Žďár nad Sázavou

24 000,-
Vyvolávací cena
36 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

16.9.2020 v 11:30
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX896/17
Dražební vyhláška: dv7.pdf
Znalecký posudek: zp7.pdf
Dražební jistota: 2 000,- Kč

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Podíl 1/6 pozemků v obci Býšovec, okres Žďár nad Sázavou

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6

Dokumentace neodpovídá zcela skutečnému stavu. Část pozemku parc. č. 161, cca 2.000 m2, je využívána jako oplocená zahrada k objektu č.p. 32, která se nachází na sousedním pozemku parc. č. st. 31 pro kú Věžná na Moravě. V KN je ale celý pozemek parc. č. 161 veden jako orná půda. Zemědělskému využití oceňovaného pozemku odpovídá i územní plán.

Oceňovaný pozemek je užíván z části jako oplocená zahrada k objektu č.p. 32, která se nachází na sousedním pozemku parc. č. st. 31 pro kú Věžná na Moravě. Na této udržované zahradě se nachází solitérní okrasné a ovocné stromy. Nachází se zde také sloup elektrického vedení. Další část je pak tvoří neudržovaný náletový lesní porost především listnatých stromů a keřů, přičemž část tohoto náletového porostu je oplocena starým plotem. Oplocení je tvořeno starým pletivem do ocelových sloupků. Pozemek je rovinatý až mírně zvlněný. Celková plocha oceňovaného pozemku činí 16.255 m2. Územní plán stanoví, že plocha pozemku je regulována jako plocha určená pro zemědělství a z části pak jako plocha přírodní nezastavěného území. Přístup k pozemku je bezproblémový po nezpevněné obecní cestě. Přes část pozemku vede lokální biokoridor. Pozemek se nachází na samotě, cca 1 km jižně od nejbližší obce Býšovec.


Podobné dražby


Podíl 1/3 lesního pozemku v obci Kunžak, okres Jindřichův Hradec

kraj Jihočeský

96 500,-

Nařízená 23.9.2020 v 11:00


Pozemek pod garáží

kraj Jihomoravský

22 667,-

Nařízená 23.9.2020 v 12:30


Podíl 1/32 na pozemcích v Hradci Králové

kraj Královéhradecký

65 000,-

Nařízená 30.9.2020 v 10:30


Podíl 1/16 a 1/80 na pozemcích v obci Milčice, okres Nymburk

kraj Středočeský

125 000,-

Nařízená 30.9.2020 v 11:00