Všechny dražby > Nemovitosti > Stavby > kraj Zlínský > Podíl 1/6 rodinného domu se zahradou v obci Chvalčov, okres Kroměříž

Podíl 1/6 rodinného domu se zahradou v obci Chvalčov, okres Kroměříž

582 000,-
Vyvolávací cena
873 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

25.10.2023 v 11:00
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX 1691/22
Dražební vyhláška: dv5.pdf
Znalecký posudek: zp5.pdf
Dražební jistota: 50 000,- Kč

1/4 fotek

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Podíl 1/6 rodinného domu se zahradou v obci Chvalčov, okres Kroměříž

Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 ve vlastnictví povinného na nemovitých věcech:

Podíl 1/6 rodinného domu se zahradou v obci Chvalčov, okres Kroměříž

Podíl ve výši id. 1/6 rodinného domu č.p. 770 a pozemků parc. č. st. 472, 228/2 v obci Chvalčov, okres Kroměříž, katastrální území Chvalčova Lhota.

RODINNÝ DŮM

Oceňovaný rodinný dům je samostatný objekt. Stavba má 2 nadzemní podlaží. Dům je podsklepený celkově. V objektu není patrně půda a má vybudované podkroví.

Základy má pravděpodobně železobetonové izolované a objekt je cihlové konstrukce. Stropy jsou železobetonové montované, střecha je sedlová, krytinu tvoří pálená taška a klempířské prvky jsou plechové. Vnější omítky jsou břízolitové.

Objekt byl postaven odhadem v letech 1980 - 1990.

Stav objektu lze na základě vnějšího ohledání charakterizovat jako dobrý.

Do domu je zavedena elektřina o napětí 230 V. Voda je přivedena z obecního vodovodu. Svod splašků je řešen do jímky. Zemní plyn je zaveden.

POZEMEK

Předmětem ocenění jsou dále pozemky ve funkčním celku – LV č. 636. Pozemek parc. č. st. 472, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 101 m2 a pozemek parc. č. 228/2, zahrada o výměře 627 m2, celková výměra pozemků ve funkčním celku je 728 m2.

Sklon pozemků je rovinatý. Pozemek je oplocený dřevěným plotem. Na pozemku se nachází ovocné dřeviny a okrasné dřeviny. Na pozemku se dále dle ortofoto snímků nachází vedlejší stavba a venkovní bazén.

Přístup je bezproblémový po zpevněné obecní cestě – pozemek parc. č. 620/78. Rodinný dům je postaven ve střední části obce a charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě rodinnými domy se zahradami.


Podobné dražby


Podíl 1/2 rodinného domu s pozemky v Praze – Stodůlkách

kraj Hlavní město Praha

3 584 667,-

Nařízená 20.12.2023 v 10:00


Podíl 1/2 na bytové jednotce a garáži v Kraslicích, okres Sokolov

kraj Karlovarský

356 667,-

Nařízená 20.12.2023 v 11:00