Všechny dražby > Nemovitosti > Pozemky > kraj Středočeský > Podíl 2/12 a 2/24 na pozemcích v obci Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora

Podíl 2/12 a 2/24 na pozemcích v obci Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora

38 667,-
Vyvolávací cena
58 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

16.10.2019 v 11:00 Vydražená
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX 1020/19
Dražební vyhláška: dv.pdf
Znalecký posudek: zp.pdf
Ostatní písemnosti:
CUP12-EX 102019-133…
CUP3175-EX 102019…
CUP3181-EX 102019…
CUP3181-EX 102019…
Dražební jistota: 4 000,- Kč

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Podíl 2/12 a 2/24 na pozemcích v obci Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora

Předmětem dražebního jednání je spoluvlastnický podíl o velikosti 2/12 a 2/24

Oceňované pozemky se nachází u místní části Želivec, cca 5 km severovýchodně od města, mimo zastavěné území obce. Pozemky nejsou zatíženy žádnými věcnými břemeny, oceňovaný podíl je však předmětem exekučního řízení (vzhledem k účelu znaleckého posudku nezohledňováno).

Pozemky parc. č. 335/15 a 337/1 jsou obhospodařovanou zemědělskou půdou mírně podprůměrné kvality (dle BPEJ). Jsou přístupné z částečně zpevněné komunikace.

Pozemek parc. č. 149 je nepravidelnou plochou trvalého travního porostu ohraničenou ze západní části vlakovou tratí, z východní části potokem. Je částečně zarostlý porosty zřejmě náletového původu. Není přístupný ani z nezpevněných polních cest (přístup zřejmě pouze zemědělskou technikou přes sousední pozemky).


Podobné dražby


Podíl 1/2 na pozemcích v k.ú. Rychvald, okres Karviná

kraj Moravskoslezský

69 000,-

Nařízená 26.2.2020 v 10:00


Podíl 1/10 na pozemcích v obci Levín, okres Litoměřice

kraj Ústecký

5 555,-

Nařízená 26.2.2020 v 11:00


Podíl 1/6 orné půdy v obci Třebušín, okres Litoměřice

kraj Ústecký

87 333,-

Nařízená 26.2.2020 v 11:30


Podíl 8376/10000 na pozemcích v Liberci.

kraj Liberecký

459 750,-

Nařízená 26.2.2020 v 12:30