Všechny dražby > Nemovitosti > Pozemky > kraj Moravskoslezský > Pozemek LV 434, podíl o velikosti 1/10, v obci Bohumín, okes Karviná

Pozemek LV 434, podíl o velikosti 1/10, v obci Bohumín, okes Karviná

12 678,-
Vyvolávací cena
19 017,-
Odhadní cena

Dražební jednání

5.12.2018 v 10:30
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX 13296/10
Dražební vyhláška: dv5.pdf
Znalecký posudek: zp6.pdf
Dražební jistota: 3 000,- Kč

1/4 fotek

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Pozemek LV 434, podíl o velikosti 1/10, v obci Bohumín, okes Karviná

Předmětem dražebního jednání je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10.

Pozemek

Pozemek parc. č. 1295/38 vč. příslušenství o výměře 10 565 m2 v katastrálním území Starý Bohumín, obec Bohumín, okres Karviná. Pozemek se nachází v západní okrajové části obce Bohumín.

Pozemek je umístěn mimo zastavěné území obce Bohumín, je situován u západní hranice katastrálního

území, v blízkosti vodního toku Odra a dálnice D1. Pozemek je rovinného charakteru, spolu se sousedními pozemky je hospodářsky využíván. Přístupný je ze zpevněné komunikace na pozemku parc. č. 1295/1 ve vlastnictví města Bohumín, která je současně užívána jako cyklistická stezka. Přístup vozidly po této komunikaci je veřejnosti omezen, slouží pouze potřebám majitelů pozemků.

V územním plánu města Bohumín je pozemek veden v ploše Z – plochy zemědělské. Pozemek se nachází v zóně s vysokým rizikem povodně (5-letá voda) a v aktivní zóně.


Podobné dražby


Pozemky na LV 485, v obci Protivín, okres Písek

kraj Jihočeský

800 000,-

Nařízená 21.11.2018 v 10:00


Lesní pozemek na LV 483, v obci Chvalšiny, okres Český Krumlov

kraj Jihočeský

655 333,-

Plánovaná 21.11.2018 v 10:30


Pozemek na LV 923, v obci Volary, okres Prachatice

kraj Jihočeský

184 667,-

Nařízená 21.11.2018 v 11:00


Pozemky na LV 1088, v obci Volary, okres Prachatice

kraj Jihočeský

8 204 000,-

Nařízená 21.11.2018 v 11:30