Všechny dražby > Nemovitosti > Pozemky > kraj Jihomoravský > Podíly na pozemcích v obci Ořechov, okres Brno-venkov

Podíly na pozemcích v obci Ořechov, okres Brno-venkov

138 667,-
Vyvolávací cena
208 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

29.8.2018 v 12:30
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX6701/14
Dražební vyhláška: dv5.pdf
Znalecký posudek: zp3.pdf
Dražební jistota: 14 000,- Kč

1/4 fotek

Bližší informace podá

oddělení nemovitosti
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Podíly na pozemcích v obci Ořechov, okres Brno-venkov

Zahrada- podíl1/4
Pozemek parc. č. 5775 o výměře 531 m2 v obci Ořechov, okres Brno-venkov. Pozemek je v KN veden jako zahrada a je takto ve skutečnosti využíván. Na pozemku se nachází mobilní buňka. Je v rovinném terénu, tvar přibližně lichochoběžníkový 10,5 x 50,5m, je přístupný z nezpevněné místní komunikace. Pozemek zahrady se nachází na okraji zastavěné části obce, při polní cestě vedoucí od benzínové pumpy k hřbitovu. V Územním plánu je ve vyčleněné ploše O - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ, přípustné je jeho zastavění. Inženýrské sítě přivedeny nejsou.


Pozemky- podíl 1/8
Pozemky v obci Ořechov, okres Brno-venkov. Pozemek parc.č. 2369 o výměře 13 457 m2 a se nachází v extravilánu obce Ořechov, v údolí řeky Bobravy, cca 300 m JJV směrem od Anenského mlýna. Jedná se o lesní pozemek převážně s trvalými listnatými porosty v Přírodním parku Bobrava, hospodářské využití dřevní hmoty je omezeno umístěním v tomto parku. Je protáhlého lichoběžníkového tvaru, uprostřed se nachází pozemky jiného vlastníka - parc.č. 2370 a 2371 se stavbou s č.ev. 6 pro rodinnou rekreaci. Pozemek parc. č. 2372/14 o výměře 165 m2  je využíván jako
místní komunikace, pozemek parc.č. 2356/8 o výměře 150 m2 je v KN veden v druhu orná půda, ve skutečnosti tvoří doprovodnou zeleň komunikace. Oba pozemky přiléhají k lesnímu pozemku parc.č. 2369.

Předmětem dražebního jednání je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 a 1/8.

Podobné dražby


podíl 6/8 na pozemcích v obci Jindřichov, okres Bruntál

kraj Moravskoslezský

47 845,-

Nařízená 1.8.2018 v 12:30


Pozemek v obci Ořechov, okres Uherské Hradiště

kraj Zlínský

13 000,-

Nařízená 8.8.2018 v 12:30


Pozemek určený k zastavění v obci Český Těšín, okres Karviná

kraj Moravskoslezský

117 333,-

Nařízená 22.8.2018 v 11:00


Podíl 1/20 pozemků v obci Klášterec nad Ohří, okres Chomutov

kraj Ústecký

51 925,-

Nařízená 5.9.2018 v 10:00