Všechny dražby > Nemovitosti > Pozemky > kraj Pardubický > Pozemky LV 237, podíl o velikosti 1/6, v obci Tetov, okres Pardubice

Pozemky LV 237, podíl o velikosti 1/6, v obci Tetov, okres Pardubice

67 933,-
Vyvolávací cena
101 900,-
Odhadní cena

Dražební jednání

19.12.2018 v 10:30 Vydražená
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX5564/08
Dražební vyhláška: dv16.pdf
Znalecký posudek: zp17.pdf
Dražební jistota: 7 000,- Kč

1/2 fotek

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Pozemky LV 237, podíl o velikosti 1/6, v obci Tetov, okres Pardubice

Předmětem dražebního jednání je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6.

Pozemky

Pozemky parcelní čísla 758, 765, 782/1 a 912 v obci a katastrálním území Tetov , obec Tetov, okres Pardubice.

Pozemky p.č. 758, 765 a 782/1 se nachází ve východní části katastrálního území

v nezastavěném území u severní strany silnice ve směru z Tetova do Koles.

Pozemek p.č. 758 je evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku orná půda o výměře 2775 m2.

Pozemek p.č. 765 je evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku orná půda o výměře 2683 m2.

Pozemek p.č. 782/1 je evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku trvalý travní porost o výměře 3045 m2.

Pozemek p.č. 912 se nachází v západní části katastrálního území v nezastavěném území na sever od silnice ve směru z Tetova do Hlavečníka. Tento pozemek je evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku orná půda o výměře 9326 m2. Tento pozemek je přístupný z nezpevněné polní cesty.

Všechny pozemky jsou pozemky zemědělskými, jsou zemědělsky obhospodařovány a v územním plánu jsou zařazeny do ploch zemědělských.


Podobné dražby


Podíl 1/2 na pozemku v Pardubicích

kraj Pardubický

210 050,-

Nařízená 27.3.2019 v 13:00


Podíly na pozemcích v obci Láz a Vranovice, okres Příbram

kraj Středočeský

6 400,-

Nařízená 10.4.2019 v 13:00


Podíl 2/3 na lesních pozemcích v obci Otěšice, okres Plzeň-jih

kraj Plzeňský

60 000,-

Nařízená 17.4.2019 v 10:00


ODROČENO !!!!! Podíl 1/2 na pozemcích v obci Věrovany, okres Olomouc

kraj Olomoucký

520 000,-

Nařízená 17.4.2019 v 10:30