Všechny dražby > Nemovitosti > Pozemky > kraj Středočeský > Pozemek v Mladé Boleslavi

Pozemek v Mladé Boleslavi

966 667,-
Vyvolávací cena
1 450 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

24.7.2019 v 11:30
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX3112/18
Dražební vyhláška: dv15.pdf
Znalecký posudek: zp14.pdf
Dražební jistota: 100 000,- Kč

1/4 fotek

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Pozemek v Mladé Boleslavi

Oceňovaný pozemek parc. č. 125/19 o výměře 1.110 m2 je v katastru nemovitostí veden jako zahrada a pozemek parc. č. 675 o výměře 33 m2 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha. Dle územního plánu jsou pozemky regulovány jako plochy - bydlení individuální. Jedná se tedy o stavební pozemek o celkové rozloze 1.143 m2. Oceňované pozemky parc. č. 125/19 a 675 jsou dále pro účely tohoto posudku označeny společně jako „pozemek“.

Na pozemku parc. č. 675 se nachází dřevěná chatka, která má pravděpodobně jednoduchá dřevěná okna, dřevěné dveře a sedlovou střechu pokrytou vlnitým eternitem. Objekt se nachází v zadní části stavebního pozemku, proto nebylo možné provést jeho zaměření ani detailnější ohledání. Objekt je pravděpodobně vhodný k rekonstrukci.

Na pozemku parc. č. 125/19 se nachází garáž, která má cihlovou konstrukci, rovnou střechu pokrytou živičnou lepenkou, vápenocementovou omítku, pravděpodobně dřevěná jednoduchá okna, pozinkované klempířské prvky a kovová dvoukřídlá vrata. Do objektu je přivedena elektřina (zdrojem elektrické energie je sloup elektrického vedení, který je umístěný v JZ části pozemku) a pravděpodobně je objekt napojen na veřejný vodovod (u garáže se nachází vodovodní kohout).

Na pozemku parc. č. 125/19 se nachází okrasné a ovocné dřeviny a dále se zde nachází dva dřevěné přístřešky, které jsou zchátralé a neudržované.


Podobné dražby


Podíl 2/48 na pozemcích v k.ú. Podmyče, okres Znojmo

kraj Jihomoravský

33 150,-

Nařízená 29.5.2019 v 12:30


Podíl 1/8 na pozemcích v Říčanech, okres Praha-východ

kraj Středočeský

9 500,-

Nařízená 5.6.2019 v 11:30


Podíl 3/16 na pozemcích v Tvarožné Lhotě, okres Hodonín

kraj Jihomoravský

8 533,-

Nařízená 19.6.2019 v 10:00