Všechny dražby > Nemovitosti > Pozemky > kraj Jihomoravský > Pozemky v obci Ivančice, okres Brno-venkov

Pozemky v obci Ivančice, okres Brno-venkov

184 667,-
Vyvolávací cena
277 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

22.9.2021 v 11:30
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX 284/21
Dražební vyhláška: dv4.pdf
Znalecký posudek: zp4.pdf
Dražební jistota: 20 000,- Kč

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Pozemky v obci Ivančice, okres Brno-venkov

Pozemky parc. č. 200/57, o výměře 1359 m2, parc. č. 283 o výměře 3370 m2, parc. č. 860/5 o výměře 2762 m2, parc. č. 860/47 o výměře 1235 m2 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná půda a jsou využívány k zemědělské činnosti. Dle územního plánu obce se jedná o plochy zemědělské NZ.

Pozemek parc. č. 815/4 o výměře 2278 78 m2 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha se způsobem využití neplodná půda. Pozemek nemá zvláštní využití, tvoří spontánní zeleň, je porostlý náletovými porosty bez věcné nebo estetické hodnoty, které nejsou dále uvažovány. Dle územního plánu obce se jedná o plochy přírodní NP. Pozemek parc. č. 2079/57 o výměře 11 m2 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha se způsobem využití silnice. Pozemek tvoří krajnici silnice mezi Letkovicemi a Oslavanami. Dle územního plánu obce se jedná o plochy dopravní infrastruktury silniční DS.

Pozemky parc. č. 847/18, o výměře 52 m2, parc. č. 847/36 o výměře 28 m2, parc. č. 847/45 o výměře 254 m2, parc. č. 847/93 o výměře 50 m2, parc. č. 860/69 o výměře 125 m2 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako lesní pozemek. Dle lesních hospodářských osnov se na pozemcích parc. č. 847/36, 847/45, 847/93 se hospodářský les nenachází a jedná se o plochy bezlesí. Pouze na pozemcích parc. č. 847/18 a 860/69 se nachází lesní porost – akát, stáří 70 roků. Dle územního plánu obce se jedná o plochy přírodní NP. Pozemky jsou umístěny mimo souvisle zastavěné území obce, nenachází se na nich žádné stavby. Celkový výměra pozemků činí 11 524 m2.

Na veškerých oceňovaných pozemcích vázne věcné břemeno bezplatného doživotního užívání ve prospěch Brůža Jiří.


Podobné dražby


Podíl 2/10 orné půdy v obci Podhradí, okres Jičín

kraj Královéhradecký

24 320,-

Nařízená 30.9.2021 v 10:30


Podíl 1/6 na pozemcích v obci Spálené Poříčí, okres Plzeň-jih

kraj Plzeňský

64 867,-

Nařízená 6.10.2021 v 10:30


Podíl na lesních pozemcích v obci Velké Hamry, okr. Jablonec n.N.

kraj Liberecký

49 870,-

Plánovaná 1.1.2030 v 0:00