Všechny dražby > Nemovitosti > Pozemky > kraj Jihomoravský > Pozemky v obci Podivín, okres Břeclav

Pozemky v obci Podivín, okres Břeclav

50 667,-
Vyvolávací cena
76 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

15.4.2020 v 10:30 Vydražená
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX 10464/10
Dražební vyhláška: dv3.pdf
Znalecký posudek: zp3.pdf
Ostatní písemnosti:
1CUP12-EX 1046410…
CUP1638-EX 1046410…
Dražební jistota: 6 000,- Kč

1/2 fotek

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Pozemky v obci Podivín, okres Břeclav

Pozemky parc. č. 2641/51 a 2959/789 nacházející se v obci Podivín, okres Břeclav,

katastrální území Podivín.

1) Pozemek parc. č. 2641/51 o výměře 141 m2 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha se způsobem využití zeleň. Pozemek se nachází v severním cípu oploceného výrobního areálu, který vlastní převážně spol. Navos, a.s. Pozemek nemá zvláštní využití, je pouze udržován sečením. Vzhledem k tvaru a rozměru nelze předpokládat, že na pozemku samotném je možná výstavba. Dle územního plánu obce se jedná o plochy výroby a skladování – lehký průmysl – VL. V obci jsou vedeny veškeré inženýrské sítě a pozemek je na ně možné napojit jen částečně. Příjezd a přístup k pozemku je řešen z krajské zpevněné komunikace, z ulice Rakvická. V obci je komplexní občanská vybavenost – v místě nedostupná. V obci se nachází zastávka autobusové i vlakové dopravy, vzdálenost více než 1 km.

2) Pozemek parc. č. 2959/789 o výměře 5544 m2 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda Pozemek je využíván k zemědělské činnosti jako pole. Dle územního plánu obce se jedná o plochy zemědělské – NZ.


Podobné dražby


Podíl 1/3 lesního pozemku v obci Kunžak, okres Jindřichův Hradec

kraj Jihočeský

96 500,-

Nařízená 23.9.2020 v 11:00


Pozemek pod garáží

kraj Jihomoravský

22 667,-

Nařízená 23.9.2020 v 12:30


Podíl 1/32 na pozemcích v Hradci Králové

kraj Královéhradecký

65 000,-

Nařízená 30.9.2020 v 10:30


Podíl 1/16 a 1/80 na pozemcích v obci Milčice, okres Nymburk

kraj Středočeský

125 000,-

Nařízená 30.9.2020 v 11:00