Všechny dražby > Nemovitosti > Pozemky > kraj Ústecký > POZEMKY v obci Povrly, okres Ústí nad Labem

POZEMKY v obci Povrly, okres Ústí nad Labem

1 032 000,-
Vyvolávací cena
1 548 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

10.1.2024 v 10:00 Vydražená
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX 7427/15
Dražební vyhláška: dv5.pdf
Znalecký posudek: zp5.pdf
Ostatní písemnosti:
CUP3181-EX 742715…
Dražební jistota: 100 000,- Kč

1/2 fotek

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

POZEMKY v obci Povrly, okres Ústí nad Labem

Zahájení elektronické dražby: dne 10.01.2024 v 10:00 hod.

POZEMKY v obci Povrly, okres Ústí nad Labem

Předmětem ocenění jsou zemědělské pozemky parc. č. 164, 165/4, 166, 169/2, 170/1, 175 zapsané v katastru nemovitostí jako trvalý travní porosty a pozemek parc. č. 174 zapsaný jako ostatní plocha-neplodná půda. Celková výměra pozemků v součtu 54070 m2. Pozemky jsou svažité, v části se nachází typově lesní porosty, jedná se převážně o listnaté porosty.

Přístup je možný pouze přes pozemky odlišných vlastníků.

Dle územního plánu jsou pozemky regulovány jako plocha „NZ.2 - trvalý travní porost“ a „NSp - plocha smíšená nezastavěného území - přírodní preference“.

Pozemek leží v části obce stavebně nesrostlé se sídelní částí obce a charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti.


Podobné dražby


Podíl 1/4 orné půdy v obci a kú Moravský Písek, okres Hodonín,

kraj Jihomoravský

22 667,-

Nařízená 6.3.2024 v 10:00


Pozemky v obci Sloveč, okres Nymburk, katastrální území Kamilov

kraj Středočeský

666 667,-

Nařízená 6.3.2024 v 10:30


Podíl 1/30 pozemky, obec Hředle, okres Beroun

kraj Středočeský

28 000,-

Nařízená 3.4.2024 v 10:00


Pozemek parc. č. 5193 v obci Opatov, okres Svitavy,

kraj Pardubický

353 333,-

Nařízená 10.4.2024 v 10:00