Všechny dražby > Nemovitosti > Pozemky > kraj Zlínský > 1/4 na pozemcích v obci Prostřední Bečva, okres Vsetín

1/4 na pozemcích v obci Prostřední Bečva, okres Vsetín

2 270,-
Vyvolávací cena
3 405,-
Odhadní cena

Dražební jednání

28.11.2018 v 13:00
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz.

Spisová značka: 124 EX11832/08
Dražební jistota: 1 000,- Kč

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

1/4 na pozemcích v obci Prostřední Bečva, okres Vsetín

Zahájení elektronické dražby: dne 28.11.2018 v 13:00 hod.

Předmětem elektronické dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4

Pozemky v obci Prostřední Bečva, okres Vsetín

Pozemky par.č.2452 (trvalý travní porost) a parc. č. 2479/1 (ostatní plocha v katastrální území Prostřední Bečva, obec Prostřední Bečva, okres Vsetín, jsou zapsány na LV 553. Na pozemku parc. č. se nachází listnatý lesní porost, nejedná se o hospodářský les. Pozemek parc. č. 2479/1 je využívaný jako nezpevněná cesta. K pozemkům vede nezpevněná cesta přes pozemky cizích vlastníků.

Pozemek par.č.2479/2 (trvalý travní porost) v katastrální území Prostřední Bečva, obec Prostřední Bečva, okres Vsetín, je zapsán na LV 435. Pozemek je využíván jako nezpevněná cesta. V terénu není níže ohraničený. Je svažitý k jihovýchodní straně.


Podobné dražby


Podíl 1/3 na pozemcích v obci Radovesnice II, okres Kolín

kraj Středočeský

9 975,-

Nařízená 24.10.2018 v 10:00


Podíl 1/2 na pozemku v Pardubicích

kraj Pardubický

210 050,-

Nařízená 31.10.2018 v 10:00


Podíl 2/5 na pozemcích v obci Hrušovany pod Jevišovkou, okr. Znojmo

kraj Jihomoravský

28 000,-

Nařízená 31.10.2018 v 10:30


Podíl 1/8 na pozemcích v obci Medlov, okres Olomouc

kraj Olomoucký

40 000,-

Nařízená 31.10.2018 v 13:30