Všechny dražby > Nemovitosti > Pozemky > kraj Jihomoravský > Pozemky v obci Velké Němčice, okres Břeclav

Pozemky v obci Velké Němčice, okres Břeclav

206 667,-
Vyvolávací cena
310 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

24.7.2024 v 10:30
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX 3976/23
Dražební vyhláška: dv.pdf
Znalecký posudek: zp.pdf
Dražební jistota: 20 000,- Kč

1/2 fotek

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Pozemky v obci Velké Němčice, okres Břeclav

Pozemky v obciVelké Němčice, okres Břeclav

Jedná se o pozemky parc. č. 4015/97 o výměře 1 587 m2, parc. č. 6570 o výměře 528 m2, parc. č. 7871 o výměře 3 436 m2, které jsou v katastru nemovitostí evidovány jako orná půda. Pozemky jsou zemědělsky obhospodařovávány. Pozemky se nacházejí mimo zastavěné území obce, vzájemně na sebe nenavazují, jedná se o součásti větších celků. Dle územního plánu obce jsou pozemky regulovány jako plochy zemědělské – pole „AP“.

Dále se jedná o pozemek parc. č. 7827 o výměře 68 m2, který je v katastru nemovitostí evidován jako trvalý travní porost. Pozemek nemá zvláštní využití, jedná se o pruh mezi obecní zpevněnou komunikací a polem. Součástí pozemku jsou trvalé porosty – náletové křoviny bez významné hodnoty. Dle územního plánu obce jsou pozemky regulovány jako plochy smíšené nezastavěného území „MN“.

Více informací naleznete v přiloženém znaleckém posudku.


Podobné dražby


3.DDJ - Pozemky, obec Křemže, okres Český Krumlov

kraj Jihočeský

568 000,-

Nařízená 7.8.2024 v 10:00


Podíl 1/6 pozemků v obci Bernartice, okres Benešov

kraj Středočeský

476 667,-

Nařízená 7.8.2024 v 11:00


Podíl 1/5 orné půdy v obci Polepy, okres Litoměřice

kraj Ústecký

52 667,-

Nařízená 14.8.2024 v 11:00


Podíl na lesních pozemcích v obci Velké Hamry, okr. Jablonec n.N.

kraj Liberecký

49 870,-

Plánovaná 1.1.2030 v 0:00