Všechny dražby > Nemovitosti > Pozemky > kraj Vysočina > Podíl 5/6 pozemku v obci Chlum-Korouhvice, okres Žďár nad Sázavou

Podíl 5/6 pozemku v obci Chlum-Korouhvice, okres Žďár nad Sázavou

40 000,-
Vyvolávací cena
60 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

22.12.2050 v 11:00
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX 8487/13
Dražební vyhláška: dv2.pdf
Znalecký posudek: zp2.pdf
Ostatní písemnosti:
CUP3233-EX 848713…
Dražební jistota: 4 000,- Kč

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Podíl 5/6 pozemku v obci Chlum-Korouhvice, okres Žďár nad Sázavou

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 5/6

Oceňovaný pozemek se nachází mimo obydlenou oblast v blízkosti vodní nádrže Vír, v oblasti ochranného pásma vodního zdroje 2. stupně. Pozemek se nachází asi 500m severozápadně od obce Chlum. Je převážně svažitý, místy strmý s množstvím balvanů a skalisek. Část pozemku je přístupná a lze ji považovat za manipulační plochu (např. pro otáčení vozidel), část je porostlá převážně náletovými dřevinami. Pozemek sousedí s lesním porostem a prakticky tvoří jeho přirozený okraj. Rozloha pozemku činí 4.984 m2.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.


Podobné dražby


Podíl 1/3 + 1/6 orné půdy, obec Žernov, okres Semily

kraj Liberecký

32 000,-

Nařízená 13.7.2022 v 10:30


Podíl 1/2 na pozemku v Pardubicích

kraj Pardubický

210 050,-

Nařízená 20.7.2022 v 10:00


Podíl 1/4 orné půdy, obec Mělník

kraj Středočeský

35 000,-

Nařízená 20.7.2022 v 10:30


Podíl 1/2 lesních pozemků, obec Mochtín, okres Klatovy

kraj Plzeňský

202 667,-

Nařízená 27.7.2022 v 10:30