Všechny dražby > Nemovitosti > Pozemky > kraj Zlínský > Pozemky ve Zlíně

Pozemky ve Zlíně

192 517,-
Vyvolávací cena
288 776,-
Odhadní cena

Dražební jednání

16.9.2020 v 13:00
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.c

Spisová značka: 124 EX 13571/15_02
Dražební vyhláška: dv9.pdf
Znalecký posudek: zp9.pdf
Dražební jistota: 20 000,- Kč

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Pozemky ve Zlíně

LV 1719

Oceňované pozemky jsou dle katastru nemovitostí užívány jako - ostatní plocha, neplodná půda, trvalý travní porost a ostatní komunikace, dle územního plánu jsou pozemky regulovány jako - plochy smíšené nezastavěného území a plochy dopravní infrastruktury, silniční doprava, rozloha pozemků činí 22.079 m2.

Pozemek parc. č. 1603 - ostatní plocha, neplodná půda, rozloha 1596 m2, pozemek parc. č. 1612 - ostatní plocha, ostatní komunikace, rozloha 2812 m2, pozemek parc. č. 1613 - trvalý travní porost, rozloha 14 018 m2 a pozemek parc. č. 1614 – ostatní plocha, neplodná půda, rozloha 3653 m2. Na pozemcích jsou trvalé porosty a náletové dřeviny a je bez oplocení. Samotné pozemky jsou rovinaté. Přístup k pozemkům je přes pozemek parc. č. 1582 ve vlastnictví statutárního města Zlína, věcná břemena jsou zřízena.


Podobné dražby


Podíl 1/3 lesního pozemku v obci Kunžak, okres Jindřichův Hradec

kraj Jihočeský

96 500,-

Nařízená 23.9.2020 v 11:00


Pozemek pod garáží

kraj Jihomoravský

22 667,-

Nařízená 23.9.2020 v 12:30


Podíl 1/32 na pozemcích v Hradci Králové

kraj Královéhradecký

65 000,-

Nařízená 30.9.2020 v 10:30


Podíl 1/16 a 1/80 na pozemcích v obci Milčice, okres Nymburk

kraj Středočeský

125 000,-

Nařízená 30.9.2020 v 11:00