Všechny dražby > Nemovitosti > Stavby > kraj Ústecký > Rodinný dům s pozemky v obci Vlastislav, okres Litoměřice- DRAŽEBNÍ JEDNÁNÍ ODROČENO !!!

Rodinný dům s pozemky v obci Vlastislav, okres Litoměřice- DRAŽEBNÍ JEDNÁNÍ ODROČENO !!!

1 133 333,-
Vyvolávací cena
1 700 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

1.1.2019 v 0:00
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX1808/06
Dražební vyhláška: dv11.pdf
Znalecký posudek: zp21.pdf
Dražební jistota: 113 000,- Kč

1/2 fotek

Bližší informace podá

oddělení nemovitosti
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Rodinný dům s pozemky v obci Vlastislav, okres Litoměřice- DRAŽEBNÍ JEDNÁNÍ ODROČENO !!!

Rodinný dům č.p. 27
Rodinný dům č.p. 27 je umístěn na pozemku č. parc. St. 5 v kat. úz. Vlastislav, obec
Vlastislav, okres Litoměřice. Dům je nepodsklepený, jednopodlažní s možností podkroví. Základy jsou kamenné s izolací proti zemní vlhkosti, svislé nosné konstrukce jsou smíšené. Stropy dřevěné. Střecha sedlová a valbová. Krytina střechy jsou betonové tašky, klemp. konstrukce jsou z pozink. plechu. Fasádní omítky jsou štukové, okna plastová a dřevěná jednoduchá, dveře a vrata dřevěná. Kanalizace svedena do žumpy, napojeno na elektro rozvod. Dům prochází rekonstrukcí. Stáří a užitná plocha stanovena odhadem. Venk. úpravy zjednodušeným způsobem
Zpevněné plochy před domem, oplocení, přípojky sítí.
Pozemky č. parc. St. 5, St. 6 a č. parc. 23
Pozemky č. parc. St.5, St. 6 a č. parc. 23 leží v severozápadní části obce Vlastislav, kat.úz. Vlastislav, okres Litoměřice. Pozemky tvoří celek a jsou nepravidelného tvaru, stavební pozemky jsou rovinné, zahrada je svažitá západním směrem. Na č. parc. St. 5 stojí rodinný dům č.p. 27, č. parc. St. 6 je v KN vedeno jako zbořeniště. Hranice pozemků nejsou v terénu vyznačeny. Pozemek č. parc. 23 (zahrada) je přístupná z domu.
Pozemek č. parc. 10/2
Pozemek č. parc. 10/2 je v KN veden jako trvalý travní porost. Na pozemku jsou vzrostlé ovocné dřeviny a okrasné dřeviny. Pozemek je částečně oplocen. Stromy jsou neudržovány.

DV- původní

USN-odroč.


Podobné dražby


Podíl 1/8 na rodinném domě v obci Radonice u Kadaně, okres Chomutov

kraj Ústecký

30 000,-

Nařízená 21.4.2021 v 11:00


Podíl 1/4 na domě v obci Habartov, okres Sokolov

kraj Karlovarský

145 000,-

Nařízená 21.4.2021 v 11:30


Podíl 1/10 na domě v obci Šluknov, okres Děčín

kraj Ústecký

36 000,-

Nařízená 28.4.2021 v 10:30


Podíl 1/10 rodinného domu s pozemky v obci Milíře, okres Tachov

kraj Plzeňský

60 000,-

Nařízená 5.5.2021 v 10:30