Všechny dražby > Nemovitosti > Pozemky > kraj Středočeský > Soubor pozemků v obci Jankov, Neustupov, okres Benešov - Nejnižší podání:1.990.000,-Kč

Soubor pozemků v obci Jankov, Neustupov, okres Benešov - Nejnižší podání:1.990.000,-Kč

1 326 667,-
Vyvolávací cena
1 990 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

21.10.2020 v 12:30
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX 2030/01
Dražební vyhláška: dv18.pdf
Znalecký posudek: zp18.pdf
Ostatní písemnosti:
CUP12-EX 203001-48…
Dražební jistota: 200 000,- Kč

1/4 fotek

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Soubor pozemků v obci Jankov, Neustupov, okres Benešov - Nejnižší podání:1.990.000,-Kč

!!!!!!!!!!! Nejnižší podání:1.990.000,-Kč, odhadní cena: 1.990.000,-Kč !!!!!!!!!!!!!!! , dražební jistota: 200.000,- Kč

Vzhledem k tomu, že ke většině pozemkům je přístup veřejný, bylo možné znalci určit parametry

pozemků – umístění, svažitost, expozice, stupeň pokrytí náletovými dřevinami.

Při prohlídce pozemku st. 91, k.ú. Broumovice byla zjištěna nesrovnalost mezi zápisem stavby na LV

č. 29, k.ú. Broumovice a skutečností, neboť ve skutečnosti se na pozemku parc. st. 91 nenachází, a

proto nemohla být zemědělská stavba oceněna.

Dále při prohlídce pozemku st. 177, k.ú. Jankov byla zjištěna nesrovnalost mezi zápisem stavby na

LV č. 492, k.ú. Jankov a skutečností, neboť ve skutečnosti se na pozemku parc. st. 177 nenachází, a

proto nemohla být zemědělská stavba oceněna.

LV č. 492, k.ú. Jankov

Předmětem ocenění je soubor 2 na sebe navazujících zemědělských pozemků o celkové výměře pozemků 1814 m2.

LV č. 29, k.ú. Broumovice

Předmětem ocenění je soubor 23 převážně na sebe nenavazujících pozemků o celkové výměře pozemků 53479 m2. Pozemky jsou využívány jako zemědělská pole, vodoteče, lužní louky, část silnice a také zahrada.

LV č. 19, k.ú. Neustupov

Předmětem ocenění je soubor 14 na sebe nenavazujících pozemků o celkové výměře pozemků 17037 m2. Pozemky jsou využívány jako zemědělská pole, vodoteče, lužní louky a také zahrady u rodinných domů.


Podobné dražby


Podíl 1/33 na pozemcích v Liběšicích, okres Litoměřice

kraj Ústecký

46 000,-

Nařízená 29.10.2020 v 11:00


Pozemky v obci Milejovice, okres Strakonice

kraj Jihočeský

680 000,-

Nařízená 29.10.2020 v 13:00


Podíl 1/6 na pozemcích v obci Psáry, okres Praha-západ

kraj Středočeský

100 000,-

Nařízená 4.11.2020 v 10:00


Podíl 1/2 zahrady v obci Bečov, okres Most

kraj Ústecký

56 000,-

Nařízená 11.11.2020 v 10:30