Všechny dražby > Nemovitosti > Stavby > kraj Plzeňský > Zahrada s vyhořelou stavbou v obci Újezd u Plánice

Zahrada s vyhořelou stavbou v obci Újezd u Plánice

195 333,-
Vyvolávací cena
293 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

1.4.2020 v 11:00 Vydražená
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX1917/09
Dražební vyhláška: dv11.pdf
Znalecký posudek: zp11.pdf
Rozhodnutí: dv-odrocena.pdf
Dražba: dv.pdf
Dražební jistota: 19 000,- Kč

1/6 fotek

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Zahrada s vyhořelou stavbou v obci Újezd u Plánice

Oceňovaný pozemek St.77 o výměře 419 m2 je evidovaný v Katastru nemovitostí zastavěná plocha a nádvoří. Součástí je stavba č.p. 83, objekt k bydlení. Podle místního šetření se jedná o vyhořelou stavbu. Technický stav nemovitosti je zřejmý na přiložených fotografiích.

Ocenění vyhořelé stavby rodinného domu č.p. 83 se určí jako obvyklá cena použitelného materiálu z jejího odstranění, snížená o nezbytné náklady na zbourání a odklizení materiálu a popřípadě i náklady na úpravu terénu. Podle názoru zpracovatele převýší náklady na zbourání a odklizení materiálu vyhořelé nemovitosti a náklady na úpravu terénu obvyklou cenu použitelného materiálu. Cena stavby je v tomto případě nulová.

Oceňované pozemky parc.č. 906/6 o výměře 301 m2 a parc.č. 906/31 o výměře 112 m2 jsou evidovány v katastru nemovitostí jako zahrada.


Podobné dražby


Podíl 1/6 bydlení v Ústí nad Labem

kraj Ústecký

163 333,-

Nařízená 12.8.2020 v 10:00


Podíl 1/2 rodinného domu v obci Kolinec, okres Klatovy

kraj Plzeňský

230 000,-

Nařízená 12.8.2020 v 11:30


Podíl 1/2 rodinného domu v obci Kladky, okres Prostějov

kraj Olomoucký

31 200,-

Nařízená 12.8.2020 v 13:00


Rodinný dům bez č.p. v obci Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice

kraj Ústecký

768 255,-

Nařízená 26.8.2020 v 10:00