Všechny dražby > Nemovitosti > Stavby > kraj Plzeňský > Podíl 1/2 na rodinném domě v obci Biřkov, okres Klatovy-DRAŽEBNÍ JEDNÁNÍ ODROČENO !!!

Podíl 1/2 na rodinném domě v obci Biřkov, okres Klatovy-DRAŽEBNÍ JEDNÁNÍ ODROČENO !!!

225 000,-
Vyvolávací cena
750 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

1.1.2019 v 0:00
Dražební jednání se koná prostřednictvím el. systému dražeb na adrese:www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX2901/14
Dražební vyhláška: dv39.pdf
Znalecký posudek: zp15.pdf
Dražební jistota: 22 000,- Kč

1/3 fotek

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Podíl 1/2 na rodinném domě v obci Biřkov, okres Klatovy-DRAŽEBNÍ JEDNÁNÍ ODROČENO !!!

Rodinný dům  č.p.1
Rodinný dům  č.p.1 stojící na pozemku s.t..38 vč.pozemků st.38, p.č.1071, 1084/2 o celkové výměře 3 280 m2 a příslušenství v obci Biřkov, k.ú.Biřkov, okres Klatovy vše je zapsáno u KN Klatovy na LV č.329. Na pozemku st.38 stojí RD č.p.1, který je částečně podsklepen, má jedno nadzemní podlaží a sklonitou střechu. Parkování možné před objektem.
U objektu se nachází vedlejší stavby, sklad, zp.plocha, přípojky, oplocení.

Předmětem dražebního jednání je spoluvlastnický podíl o velikosti ½.

USN- odroč