Všechny dražby > Nemovitosti > Stavby > kraj Plzeňský > Podíl 7/20 na garáži v Nepomuku, okres: Plzeň-jih

Podíl 7/20 na garáži v Nepomuku, okres: Plzeň-jih

68 667,-
Vyvolávací cena
103 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

28.8.2024 v 10:00
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX 14210/12
Dražební vyhláška: dv4.pdf
Znalecký posudek: zp4.pdf
Dražební jistota: 10 000,- Kč

1/2 fotek

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Podíl 7/20 na garáži v Nepomuku, okres: Plzeň-jih

Spoluvlastnický podíl o velikosti 7/20 ve vlastnictví povinného na nemovitých věcech:

Zahájení elektronické dražby: dne 28.08.2024 v 10:00 hod.

Podíl 7/20 na garáži v Nepomuku, okres: Plzeň-jih

Garáž bez č.p. a pozemek parc. č. St. 831 v obci Nepomuk, okres Plzeň-jih, katastrální území Nepomuk na listu vlastnictví č. 1013.

Oceňovaný pozemek parc.č. St. 831 o výměře 18 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Součástí pozemku je stavba bez č.p.- garáž. Oceňovaná garáž je řadový objekt. Stavba má 1 nadzemní podlaží. Objekt je železobetonové montované konstrukce, základy má železobetonové izolované, stropy jsou železobetonové montované, střecha je rovná, krytina je plechová pozinkovaná a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky jsou břízolitové a zateplení pláště není provedeno.

Objekt byl postaven odhadem v osmdesátých letech minulého století, prováděna běžná údržba.

Stavba je bez viditelných statických poruch a jejich stavebně- technický stav odpovídá stáří, technologickým postupům výstavby a použitým materiálům a běžné údržbě. Stav objektu lze charakterizovat jako dobrý.

Zastavěná plocha garáže činí 18 m2.

Okna chybí. Garáž má dvoukřídlá kovová vrata, je určena pro jedno osobní vozidlo.


Podobné dražby


Rodinný dům + pozemky v obci Chodová Planá, okres Tachov

kraj Plzeňský

607 333,-

Nařízená 24.7.2024 v 10:00


Podíl 11/20 RD + orná půda v obci Polepy, okres: Litoměřice

kraj Ústecký

842 667,-

Nařízená 14.8.2024 v 10:00


Podíl 1/10 RD ve Šluknově, okres: Děčín

kraj Ústecký

14 000,-

Nařízená 28.8.2024 v 10:30