Všechny dražby > Nemovitosti > Pozemky > kraj Jihomoravský > Podíly 1/24 a 1/48 na pozemcích, okres Brno-venkov

Podíly 1/24 a 1/48 na pozemcích, okres Brno-venkov

9 333,-
Vyvolávací cena
14 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

9.5.2024 v 11:00
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX 12512/10
Dražební vyhláška: dv4.pdf
Znalecký posudek: zp5.pdf
Ostatní písemnosti:
CUP3233-EX 1251210…
Dražební jistota: 2 000,- Kč

1/4 fotek

Bližší informace podánemovitosti@exekutor-ltm.cz

Podíly 1/24 a 1/48 na pozemcích, okres Brno-venkov

Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/24,1/48,1/48,1/48 ve vlastnictví povinného

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/24 k pozemkům parc. č. 1313/3, 1319/4, 1320/706 v katastrálním území Hrušovany u Brna, obec Hrušovany u Brna, okres Brno-venkov, zapsáno na listu vlastnictví č. 1268;

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/48 k pozemkům parc. č. 659/66, 672/33, 674/1, 686/70 v katastrálním území Unkovice, obec Unkovice, okres Brno-venkov, zapsáno na listu vlastnictví č. 498;

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/48 k pozemkům parc. č. 1330/2, 332/5, 1333/7, 1394/7 v katastrálním území Žabčice, obec Žabčice, okres Brno-venkov, zapsáno na listu vlastnictví č. 631;

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/48 k pozemku parc. č. 2168 v katastrálním území Smolín, obec Pohořelice, okres Brno-venkov, zapsáno na listu vlastnictví č. 1484.

k.ú. Hrušovany u Brna

Pozemek parc. č. 1313/3 o výměře 130 m2 a pozemek parc. č. 1319/4 o výměře 1342 m2 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná půda. Pozemek parc. č. 1320/706 o výměře 137 m2 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha. Pozemky jsou obhospodařovávány a využívány k zemědělské činnosti.

Pozemky se nacházejí v extravilánu obce Hrušovany u Brna, asi 1,6 km jihozápadně od centra. Dle územního plánu obce jsou pozemky regulovány jako plochy zemědělské NZ a nebo plochy smíšené nezastavěného území NS. Součásti ani příslušenství nebylo zjištěno. Věcná břemena nebyla zjištěna. Způsob ochrany: chráněná ložisková území.

k.ú. Unkovice

Pozemek parc. č. 659/66 o výměře 33 m2 je v katastru nemovitostí veden jako lesní pozemek. Pozemek tvoří okrajovou část lesa na pomezí pole, je bez porostů a nemá zvláštní využití.  Pozemek parc. č. 672/33 o výměře 836 m2 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda. Pozemek je obhospodařováván a využíván k zemědělské činnosti.  Pozemek parc. č. 674/1 o výměře 568 m2 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace. Pozemek je využíván jako polní cesta.  Pozemek parc. č. 686/70 o výměře 9953 m2 je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost. Pozemek je částečně porostlý náletovými dřevinami, nemá zvláštní využití.

Pozemky se nacházejí v extravilánu obce Unkovice, asi 2 km severozápadně od centra. Dle územního plánu obce jsou pozemky regulovány jako plochy zemědělské NZD nebo plochy přírodní NP. Součásti ani příslušenství nebylo zjištěno. Věcná břemena nebyla zjištěna. Způsob ochrany: chráněná ložisková území.

k.ú. Žabčice

Pozemek parc. č. 1330/2 o výměře 31 m2 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace. Pozemek parc. č. 1332/5 o výměře 286 m2 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda. Pozemek parc. č. 1333/7 o výměře 325 m2 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace. Pozemek parc. č. 1394/7 o výměře 3688 m2 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda. Pozemky jsou obhospodařovávány a využívány k zemědělské činnosti.

Pozemky se nacházejí v extravilánu obce Žabčice, asi 2,5 km severozápadně od centra. Dle územního plánu obce jsou pozemky regulovány jako plochy zemědělské půdy produkční orné Zp. Součásti ani příslušenství nebylo zjištěno. Věcná břemena nebyla zjištěna. Způsob ochrany: chráněná ložisková území.

k.ú. Smolín

Pozemek parc. č. 2168 o výměře 128 m2 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda. Pozemek je obhospodařováván a využíván k zemědělské činnosti.  

Pozemek se nachází v extravilánu obce Pohořelice, asi 2 km severovýchodně od místní části Smolín. Dle územního plánu obce je pozemek regulován jako plochy zemědělské – orná půda Součásti ani příslušenství nebylo zjištěno. Věcná břemena nebyla zjištěna. Způsob ochrany: chráněná ložisková území.


Podobné dražby


2. DDJ Pozemek parc. č. 5193 v obci Opatov, okres Svitavy

kraj Pardubický

265 000,-

Nařízená 29.5.2024 v 10:00


2. DDJ - Podíl 1/2 lesního pozemku v obci Drhovy, okres Příbram

kraj Středočeský

59 650,-

Nařízená 5.6.2024 v 10:00


2.DDJ - Lesní pozemky + orná půda v obci Písek, okres Frýdek-Místek

kraj Moravskoslezský

133 000,-

Nařízená 5.6.2024 v 11:00