Všechny dražby > Nemovitosti > Pozemky > kraj Jihomoravský > Pozemky v obci Katov, okres Brno-venkov (+ rozestavěný RD - nezapsaný v KN)

Pozemky v obci Katov, okres Brno-venkov (+ rozestavěný RD - nezapsaný v KN)

4 600 000,-
Vyvolávací cena
6 900 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

3.7.2024 v 10:30
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX 3633/22
Dražební vyhláška: dv2.pdf
Znalecký posudek: zp2.pdf
Dražební jistota: 400 000,- Kč

1/4 fotek

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Pozemky v obci Katov, okres Brno-venkov (+ rozestavěný RD - nezapsaný v KN)

Zahájení elektronické dražby: dne 03.07.2024 v 10:30 hod.

Pozemky v obci Katov, okres Brno-venkov (+ rozestavěný RD - nezapsaný v KN)

Pozemky parc. č. 2012/2, 2012/4 v obci Katov, okres Brno-venkov, katastrální území Katov, zapsáno na listu vlastnictví č. 512.

Oceňovaná rozestavěná stavba rodinného domu je součástí předmětného pozemku. Jedná se o samostatně stojící objekt, má jedno nadzemní podlaží, není podsklepený, s valbovou střechou bez obytného podkroví.

Stupeň rozestavěnosti stavby je pouze odhadován na základě vnějšího ohledání stavby, jelikož objekt nebyl zpřístupněn. Stavba je patrně obydlená vlastníkem a předpokládá se tak téměř dokončený nebo dokončený interiér vč. zařízení – nebylo ověřeno. Zvnějšku není provedena úprava povrchů – pouze holé zdivo nebo podbití krovu a není proveden sokl. Stavba byla patrně započata v roce 2018, doposud nezkolaudováno.

Základy jsou patrně betonové izolované, objekt je zděné konstrukce z keramických tvárnic. Stavba má valbovou střechu, střešní krytina je pálená a klempířské prvky jsou částečně dokončené, pozinkované. Vnější omítky nejsou provedeny. Jsou osazena plastová okna, vstupní dveře jsou rovněž plastové. Vnitřní vybavení a konstrukční řešení není známo, předpokládá se, že interiér je dokončený nebo téměř dokončený.

Odhadovaná podlahová plocha domu, která je odvozená ze zastavěné plochy činí asi 170 m2 – neověřeno.

Dům je pravděpodobně připojen na elektřinu, ostatní sítě nezjištěny.

Popis pozemku

Pozemek parc. č. 2012/2 o výměře 1498 m2 je v katastru nemovitostí evidován jako orná půda. Pozemek je částečně zastavěn výše popsanou stavbou rodinného domu, zbývající část tvoří zahradu.

Pozemek parc. č. 2012/4 o výměře 312 m2 je v katastru nemovitostí evidován jako orná půda. Pozemek tvoří jednotný funkční celek s pozemkem parc. č. 2012/2 a tvoří zahradu.

Celková výměra pozemků činí 1810 m2. Sklon pozemku je rovinatý. Pozemek není oplocený. Příslušenství tvoří pouze přípojky inženýrských sítí.

Pozemek parc. č. 2012/2, 2012/4 je zatížen věcným břemenem zřizování a provozování vedení distribuční soustavy v rozsahu článku II. smlouvy a geom. plánu č. 250-105/2009. Oprávnění pro EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 60200 Brno, IČO: 28085400.


Podobné dražby


2.DDJ - Pozemky, obec Křemže, okres Český Krumlov

kraj Jihočeský

710 000,-

Nařízená 26.6.2024 v 10:00


Orná půda, obec Rybitví, okres Pardubice

kraj Pardubický

200 000,-

Nařízená 26.6.2024 v 10:30


3. DDJ - Podíl 1/2 lesního pozemku v obci Drhovy, okres Příbram

kraj Středočeský

47 720,-

Nařízená 17.7.2024 v 10:00


3.DDJ - Podíl 2/3 trvalého travního porostu v obci Kamenice, okres Praha-východ

kraj Středočeský

62 000,-

Nařízená 17.7.2024 v 10:30