Všechny dražby > Nemovitosti > Pozemky > kraj Jihočeský > ODROČENO - Pozemky v obci Milejovice, okres Strakonice

ODROČENO - Pozemky v obci Milejovice, okres Strakonice

680 000,-
Vyvolávací cena
1 020 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

29.10.2030 v 11:30
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX 2219/06
Dražební vyhláška: dv20.pdf
Znalecký posudek: zp20.pdf
Ostatní písemnosti:
CUP30-EX 221906-831…
CUP3233-EX 221906…
Dražební jistota: 70 000,- Kč

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

ODROČENO - Pozemky v obci Milejovice, okres Strakonice

Oceňovaný pozemek parc.č. 10/1 o výměře 1.606 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako zahrada. Územní plán stanoví, že plocha pozemku je regulována jako - plochy pro bydlení. Na pozemku jsou ovocné dřeviny a je oplocen pletivem do ocelových sloupků. Samotný pozemek je rovinatý. K pozemku je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě.

Oceňovaný pozemek parc.č. 1545 o výměře 3.928 m2 je v katastru nemovitostí evidovaný jako trvalý travní porost. Podle údajů obsažených ve veřejném registru půdy –LPIS je pozemek zemědělsky využíván jako trvalý travní porost a je součástí půdního bloku. Na oceňovaný pozemek je uzavřena pachtovní smlouva.

Oceňovaný pozemek parc.č. 1569 o výměře 2.019 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako zahrada. Na pozemku se nachází okrasné dřeviny. Podle platného územního plánu je pozemek regulován jako- Plochy smíšené nezastavěného území, pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů. Na pozemek je uzavřena pachtovní smlouva.

Oceňovaný pozemek parc.č. 1653 o výměře 17.976 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako orná půda. Podle místního šetření a podle informací zjištěných z veřejného registru půdy – LPIS je pozemek využíván jako trvalý travní porost a jako takový je součástí půdního bloku. Na pozemek je uzavřena pachtovní smlouva.


Podobné dražby


Podíl 1/3 + 1/6 orné půdy, obec Žernov, okres Semily

kraj Liberecký

32 000,-

Nařízená 13.7.2022 v 10:30


Podíl 1/2 na pozemku v Pardubicích

kraj Pardubický

210 050,-

Nařízená 20.7.2022 v 10:00


Podíl 1/4 orné půdy, obec Mělník

kraj Středočeský

35 000,-

Nařízená 20.7.2022 v 10:30


Podíl 1/2 lesních pozemků, obec Mochtín, okres Klatovy

kraj Plzeňský

202 667,-

Nařízená 27.7.2022 v 10:30